luni, februarie 02, 2009

Da, toţi cei ce nădăjduiesc în Tine nu vor fi daţi de ruşine


Psalmul 25:1 La Tine, Doamne, îmi înalţ sufletul.
25:2 În Tine, Dumnezeule, mă încred: să nu fiu dat de ruşine, ca să nu se bucure vrăjmaşii mei de mine!
25:3 Da, toţi cei ce nădăjduiesc în Tine nu vor fi daţi de ruşine: ci de ruşine vor fi daţi cei ce Te părăsesc fără temei.
25:4 Arată-mi, Doamne, căile Tale, şi învaţă-mă cărările Tale.
25:5 Povăţuieşte-mă în adevărul Tău, şi învaţă-mă; căci Tu eşti Dumnezeul mântuirii mele, Tu eşti totdeauna nădejdea mea!
25:6 Adu-Ţi aminte, Doamne, de îndurarea şi bunătatea Ta; căci sunt veşnice.
25:7 Nu-Ţi aduce aminte de greşelile din tinereţea mea, nici de fărădelegile mele; ci adu-Ţi aminte de mine, după îndurarea Ta, pentru bunătatea Ta, Doamne!
25:8 Domnul este bun şi drept: de aceea arată El păcătoşilor calea.
25:9 El face pe cei smeriţi să umble în tot ce este drept. El învaţă pe cei smeriţi calea Sa.