sâmbătă, septembrie 26, 2009

Un trecător care se amestecă într-o ceartă care nu-l priveşte, este ca unul care apucă un câine de urechi


1 Cum nu se potrivesc zăpada vara,
şi ploaia în timpul secerişului,
aşa nu se potriveşte slava pentru un nebun.

2 Cum sare vrabia încoace
şi încolo şi
cum zboară rândunica,
aşa nu nimereşte blestemul neîntemeiat. -

3 Biciul este pentru cal,
frâul pentru măgar,
şi nuiaua pentru spinarea nebunilor. -

4 Nu răspunde nebunului
după nebunia lui,
ca să nu semeni şi tu cu el. -

5 Răspunde însă nebunului
după nebunia lui,
ca să nu se creadă înţelept. -

6 Cel ce trimite o solie
printr-un nebun,
îşi taie singur picioarele,
şi bea nedreptatea. -

7 Cum sunt picioarele ologului,
aşa este şi o vorbă înţeleaptă
în gura unor nebuni. -

8 Cum ai pune o piatră în praştie,
aşa este când dai mărire unui nebun. -

9 Ca un spin care vine
în mâna unui om beat,
aşa este o vorbă înţeleaptă
în gura nebunilor. -

10 Ca un arcaş care răneşte
pe toată lumea,
aşa este cel ce tocmeşte pe nebuni
şi pe întâii veniţi. -

11 Cum se întoarce câinele la ce a vărsat,
aşa se întoarce nebunul
la nebunia lui. -

12 Dacă vezi un om
care se crede înţelept,
poţi să ai mai multă nădejde
pentru un nebun decât pentru el. -

13 Leneşul zice:
"Afară este un leu,
pe uliţe este un leu!

14 Cum se învârte uşa pe ţâţânile ei,
aşa se învârteşte leneşul în patul lui.

15 Leneşul îşi vâră mâna în blid,
şi-i vine greu s-o ducă iarăşi la gură. -

16 Leneşul se crede mai înţelept
decât şapte oameni
care răspund cu judecată.

17 Un trecător care se amestecă
într-o ceartă care nu-l priveşte,
este ca unul care
apucă un câine de urechi.

18 Ca nebunul care aruncă
săgeţi aprinse şi ucigătoare,

19 aşa este omul care
înşeală pe aproapele său,
şi apoi zice:
"Am vrut doar să glumesc!" -

20 Când nu mai sunt lemne,
focul se stinge;
şi când nu mai este nici un clevetitor,
cearta se potoleşte.

21 După cum cărbunele face jăratic,
şi lemnul foc,
tot aşa şi omul gâlcevitor
aprinde cearta.

22 Cuvintele clevetitorului
sunt ca nişte prăjituri,
alunecă până în
fundul măruntaielor. -

23 Ca zgura de argint
pusă pe un ciob de pământ,
aşa sunt buzele aprinse
şi o inimă rea.

24 Cel ce urăşte se
preface cu buzele lui,
şi înăuntrul lui
pregăteşte înşelăciunea.

25 Când îţi vorbeşte cu glas dulce,
nu-l crede,
căci şapte urâciuni sunt în inima lui.

26 Chiar dacă-şi ascunde ura în prefăcătorie,
totuşi răutatea lui se va descoperi în adunare. -

27 Cine sapă groapa altuia cade el în ea,
şi piatra se întoarce peste cel ce o prăvăleşte.

28 Limba mincinoasă urăşte pe cei pe care-i doboară ea,
şi gura linguşitoare pregăteşte pieirea. -