miercuri, februarie 06, 2008

Sing Hallelujah To The LordPsalmii 145:1 Te voi înălţa, Dumnezeule, Împăratul meu, şi voi binecuvânta Numele tău în veci de veci.
Psalmii 145:2 În fie care zi Te voi binecuvânta, şi voi lăuda Numele Tău în veci de veci.
Psalmii 145:3 Mare este Domnul şi foarte vrednic de laudă, şi mărimea Lui este nepătrunsă.
Psalmii 145:4 Fiecare neam de om să laude lucrările Tale, şi să vestească isprăvile Tale cele mari!
Psalmii 145:5 Voi spune strălucirea slăvită a măreţiei Tale, şi voi cânta minunile Tale.
Psalmii 145:6 Oamenii vor vorbi de puterea Ta cea înfricoşată, şi eu voi povesti mărimea Ta.
Psalmii 145:7 Să se trâmbiţeze aducerea aminte de nemărginita Ta bunătate, şi să se laude dreptatea Ta!
Psalmii 145:8 Domnul este milostiv şi plin de îndurare, îndelung răbdător şi plin de bunătate.
Psalmii 145:9 Domnul este bun faţă de toţi, şi îndurările Lui se întind peste toate lucrările Lui.
Psalmii 145:10 Toate lucrările Tale Te vor lăuda, Doamne! Şi credincioşii Tăi Te vor binecuvânta.
Psalmii 145:11 Vor spune slava împărăţiei Tale, şi vor vesti puterea Ta,
Psalmii 145:12 ca să facă cunoscut fiilor oamenilor puterea Ta, şi strălucirea plină de slavă a împărăţiei Tale.
Psalmii 145:13 Împărăţia Ta este o împărăţie veşnică, şi stăpânirea Ta rămâne în picioare în toate veacurile.
Psalmii 145:14 Domnul sprijineşte pe toţi cei ce cad, şi îndreaptă pe cei încovoiaţi.
Psalmii 145:15 Ochii tuturor nădăjduiesc în Tine, şi Tu le dai hrana la vreme.
Psalmii 145:16 Îţi deschizi mâna, şi saturi după dorinţă tot ce are viaţă.
Psalmii 145:17 Domnul este drept în toate căile Lui, şi milostiv în toate faptele Lui.
Psalmii 145:18 Domnul este lângă toţi cei ce-L cheamă, lângă cei ce-L cheamă cu toată inima.
Psalmii 145:19 El împlineşte dorinţele celor ce se tem de El, le aude strigătul şi-i scapă.
Psalmii 145:20 Domnul păzeşte pe toţi cei ce-L iubesc, şi nimiceşte pe toţi cei răi.
Psalmii 145:21 Gura mea să vestească lauda Domnului, şi orice făptură să binecuvânteze Numele Lui cel sfânt în veci de veci!

What Jesus did? - for Feb. 5
A Family Address - Matthew 5:1-2

Jesus saw the many people that were there. So Jesus went up on a hill and sat down. His followers came to him. Jesus taught the people. He said: (ERV)Key Thought
A certain characteristic can define a family. Many members of the family can be distinguished by this special characteristic. It may be a physically prominent feature. It may be a phrase or a way of saying things. It may be certain traditions. It may be a similar nervous tic. The Sermon on the Mount (which begins with the next few verses) is about the Kingdom Family of God. Those who live in it -- or better yet -- live it, share a common character that shows that the Father in Heaven reigns over their hearts. Those who hear the Sermon on the Mount are the crowds, but those who listen, those who are defined by it, are the disciples. They are the ones who put into practice the ethic and character of Jesus, not because it is some law they must keep, but because it reflects the character of a Father whom they love.


Today's Prayer
O gracious and Almighty God, thank you for bringing me into your family. May my life reflect the light of your glory and the character of your holiness. I want your righteousness to be the dominant feature in my life, so I come and sit at the feet of Jesus to learn how to live in a way that honors and reflects you. In Jesus' name I pray. Amen.