vineri, ianuarie 22, 2010

Numele Lui este sfânt şi înfricoşat


Psalmii 111:1 Lăudaţi pe Domnul! Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea, în tovărăşia oamenilor fără prihană şi în adunare.
Psalmii 111:2 Mari sunt lucrările Domnului, cercetate de toţi cei ce le iubesc.
Psalmii 111:3 Strălucire şi măreţie este lucrarea Lui, şi dreptatea Lui ţine în veci.
Psalmii 111:4 El a lăsat o aducere aminte a minunilor Lui, Domnul este îndurător şi milostiv.
Psalmii 111:5 El a dat hrană celor ce se tem de El; El Îşi aduce pururea aminte de legământul Lui.
Psalmii 111:6 El a arătat poporului Său puterea lucrărilor Lui, căci le-a dat moştenirea neamurilor.
Psalmii 111:7 Lucrările mâinilor Lui sunt credincioşie şi dreptate; toate poruncile Lui sunt adevărate,
Psalmii 111:8 întărite pentru veşnicie, făcute cu credincioşie şi neprihănire.
Psalmii 111:9 A trimis poporului Său izbăvirea, a aşezat legământul Său în veci; Numele Lui este sfânt şi înfricoşat.
Psalmii 111:10 Frica Domnului este începutul înţelepciunii; toţi cei ce o păzesc, au o minte sănătoasă, şi slava Lui ţine în veci.