marți, iunie 17, 2008

A mighty fortress is our God
A mighty fortress is our God, a bulwark never failing;
Our helper He, amid the flood of mortal ills prevailing:
For still our ancient foe doth seek to work us woe;
His craft and pow’r are great, and, armed with cruel hate,
On earth is not his equal.

Did we in our own strength confide, our striving would be losing,
Were not the right Man on our side, the Man of God’s own choosing:
Dost ask who that may be? Christ Jesus, it is He;
Lord Sabaoth, His Name, from age to age the same,
And He must win the battle.

And though this world, with devils filled, should threaten to undo us,
We will not fear, for God hath willed His truth to triumph through us;
The Prince of Darkness grim, we tremble not for him;
His rage we can endure, for lo, his doom is sure,
One little word shall fell him.

That word above all earthly pow’rs, no thanks to them, abideth;
The Spirit and the gifts are ours through Him Who with us sideth;
Let goods and kindred go, this mortal life also;
The body they may kill: God’s truth abideth still,
His kingdom is forever.

Martin Luther


In acest video - Steve Green dand glas acestor versuri.Psalmul 46
Psalmul 46

1
Dumnezeu este adăpostul şi sprijinul nostru, un ajutor, care nu lipseşte niciodată în nevoi.

2
De aceea nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul, şi s-ar clătina munţii în inima mărilor.

3
Chiar dacă ar urla şi ar spumega valurile mării, şi s-ar ridica până acolo de să se cutremure munţii. -

4
Este un râu, ale cărui izvoare înveselesc cetatea lui Dumnezeu, sfântul locaş al locuinţelor Celui Prea Înalt.

5
Dumnezeu este în mijlocul ei: ea nu se clatină; Dumnezeu o ajută în revărsatul zorilor.

6
Neamurile se frământă, împărăţiile se clatină, dar glasul Lui răsună, şi pământul se topeşte de groază.

7
Domnul oştirilor este cu noi, Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. -

8
Veniţi şi priviţi lucrările Domnului, pustiirile, pe care le-a făcut El pe pământ.

9
El a pus capăt războaielor până la marginea pământului; El a sfărâmat arcul, şi a rupt suliţa, a ars cu foc carele de război. -

10
"Opriţi-vă, şi să ştiţi că Eu sunt Dumnezeu: Eu stăpânesc peste neamuri, Eu stăpânesc pe pământ. -

11
Domnul oştirilor este cu noi. Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. -

Make a difference with your life !


Take a short break to look at this shot of inspiration:
http://www.noglassceilingmovie.com/
May it be a blessing for all. :)


Dream what you want to dream;
Go where you want to go;
Be what you want to be,
Because you have only one life
And one chance to do all the things
You want to do.

May you have enough happiness to make you sweet,
Enough trials to make you strong,
Enough sorrow to keep you human and
Enough hope to make you happy.

The happiest of people don't necessarily
Have the best of everything;
They just make the most of
Everything that comes along their way.

The brightest future will always
Be based on a forgotten past;
You can't go forward in life until
You let go of your past failures and heartaches.

When you were born, you were crying
And everyone around you was smiling
Live your life so at the end
You're the one who is smiling and everyone
Around you is crying.

- Anonymous