miercuri, mai 28, 2008

IncrederePsalmul 84


5 Ferice de cei ce-şi pun tăria în Tine, în a căror inimă locuieşte încrederea.

6 Când străbat aceştia Valea Plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare, şi ploaia timpurie o acoperă cu binecuvântări.

7 Ei merg din putere în putere, şi se înfăţişează înaintea lui Dumnezeu în Sion.11 Căci Domnul Dumnezeu este un soare şi un scut, Domnul dă îndurare şi slavă, şi nu lipseşte de nici un bine pe cei ce duc o viaţă fără prihană.


12 Doamne al oştirilor, ferice de omul care se încrede în Tine!
Isaia 50:10

Cine dintre voi se teme de Domnul, să asculte glasul Robului Său! Cine umblă în întuneric şi n-are lumină, să se încreadă în Numele Domnului, şi să se bizuie pe Dumnezeul lui!