miercuri, decembrie 16, 2009

Cântarea luminii„Lumina aceasta era adevărata Lumină, care luminează pe orice om, venind în lume.“ Ioan 1.9


Ce slavă reflectă lucrarea de pe Golgota! Aşa cum ne trezeşte dimineaţa soarele care se înalţă, tot aşa suntem treziţi din somnul morţii de razele luminoase ale Domnului. Ar trebui să exclamăm: „Dumnezeu ne-a iubit până la capăt!

Cuvântul Său a adus lumină, iar o dată cu lumina a venit libertatea. Perdeaua întunericului s-a rupt în două şi noi putem păşi în lumină. Lumina este constituită din unde ca şi sunetul, iar acolo unde sunt unde, ia naştere muzica. Dacă simţul auzului ar fi tot aşa de sensibil ca simţul optic, atunci am auzi muzica luminii, aşa cum putem vedea frumuseţea ei.