joi, iulie 01, 2010

Chibzuinţa va veghea asupra ta, priceperea te va păzi

Căci înţelepciunea va veni în inima ta, şi cunoştinţa va fi desfătarea sufletului tău;

chibzuinţa va veghea asupra ta, priceperea te va păzi,

ca să te scape de calea cea rea, de omul care ţine cuvântări stricate;

de cei ce părăsesc cărările adevărate, ca să umble pe drumuri întunecoase;

care se bucură să facă răul, şi îşi pun plăcerea în răutate,

care umblă pe cărări strâmbe, şi apucă pe drumuri sucite; Proverbe 2:10-15