joi, iulie 17, 2008

Laudati, cantati, saltati de bucurie !Psalmul 149

1
Lăudaţi pe Domnul! Cântaţi Domnului o cântare nouă, cântaţi laudele Lui în adunarea credincioşilor Lui!

2
Să se bucure Israel de Cel ce l-a făcut, să se înveselească fiii Sionului de Împăratul lor!

3
Să laude Numele Lui cu jocuri, să-L laude cu toba şi cu harfa!

4
Căci Domnul are plăcere de poporul Său, şi slăveşte pe cei nenorociţi, mântuindu-i.

5
Să salte de bucurie credincioşii Lui îmbrăcaţi în slavă, să scoată strigăte de bucurie în aşternutul lor!

6
Laudele lui Dumnezeul să fie în gura lor, şi sabia cu două tăişuri în mâna lor,

7
ca să facă răzbunare asupra neamurilor, şi să pedepsească popoarele;

8
să lege pe împăraţii lor cu lanţuri, şi pe mai marii lor cu obezi de fier,

9
ca să aducă la îndeplinire împotriva lor judecata scrisă! Aceasta este o cinste pentru toţi credincioşii Lui. Lăudaţi pe Domnul!


Lăudaţi pe Domnul!


Psalmul 150

1
Lăudaţi pe Domnul! Lăudaţi pe Dumnezeu în Locaşul Lui cel sfânt, lăudaţi-L în întinderea cerului, unde se arată puterea Lui!

2
Lăudaţi-L pentru isprăvile Lui cele mari, lăudaţi-L, după mărimea Lui nemărginită!

3
Lăudaţi-L cu sunet de trâmbiţă, lăudaţi-L cu alăuta şi harfa!

4
Lăudaţi-L cu timpane şi cu jocuri, lăudaţi-L, cântând cu instrumente cu coarde şi cu cavalul.

5
Lăudaţi-L cu chimvale sunătoare, lăudaţi-L cu chimvale zângănitoare!

6
Tot ce are suflare, să laude pe Domnul! Lăudaţi pe Domnul!