vineri, martie 20, 2009

Grăuntele de muştar

"Împărăţia este asemenea unui grăunte de muştar: cînd îl semeni în pămînt este cel mai mic dintre toate seminţele din lume, dar după ce l‑ai semănat, creşte şi depăşeşte toate plantele", citim în Evanghelia după Marcu.

Matei 13:31 Isus le-a pus înainte o altă pildă, şi le-a zis: "Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un grăunte de muştar, pe care l-a luat un om şi l-a semănat în ţarina sa.
Matei 17:20 "Din pricina puţinei voastre credinţe", le-a zis Isus. "Adevărat vă spun că, dacă aţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, aţi zice muntelui acestuia: ,Mută-te de aici colo', şi s-ar muta; nimic nu v-ar fi cu neputinţă.
Marcu 4:31 Se aseamănă cu un grăunte de muştar, care, când este semănat în pământ, este cea mai mică dintre toate seminţele de pe pământ;
Luca 13:19 Se aseamănă cu un grăunte de muştar, pe care l-a luat un om, şi l-a aruncat în grădina sa; el a crescut, s-a făcut copac mare, şi păsările cerului şi-au făcut cuiburi în ramurile lui."
Luca 17:6 Şi Domnul a zis: "Dacă aţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, aţi zice dudului acestuia: ,Dezrădăcinează-te şi sădeşte-te în mare', şi v-ar asculta.

Mountain Moving (The Mustard Seed Song) - by Jack MartiGrăuntele de muştar era cunoscut proverbial ca fiind foarte mic. Iisus a mai făcut aluzie la acesta cînd a zis: "Dacă aţi avea credinţă cît un grăunte de muştar"... Or, această parabolă pune accentul pe disproporţia între început – "cel mai mic" şi sfîrşit – "foarte mare"! În această comparaţie, ca şi în cea de mai înainte, Iisus răspundea la scandalul contemporanilor săi, care, probabil, i‑a fost adus ca obiecţie de mai multe ori: intervenţia lui Mesia – trimisul lui Dumnezeu – era aşteptată ca triumfală şi rapidă... iar "seara cea mare" a lui Dumnezeu nu venea.

Tabita Zemora- Cat un graunte de mustarÎn faţa răsturnărilor spectaculoase ale speranţelor iudaice, misiunea lui Iisus părea atît de neînsemnată! Însă Marcu răspunde şi la scandalul timpului său şi, se vede clar, că şi la cel al timpului nostru. În epoca în care îşi redacta Evanghelia, un fapt indiscutabil tulbura spiritele: cum se făcea că poporul ales, Israel, nu primise evanghelia lui Iisus? Nu era oare acest fapt falimentul planului lui Dumnezeu? Or, Iisus însuşi, oricît de genial predicator era, nu a reuşit să‑i convertească pe contemporanii săi, nici măcar propria lui familie. Totuşi, el credea că nu‑şi pierduse timpul semănînd "mica lui sămînţă". Istoria i‑a dat dreptate....


Dana Oprea - Cand incercarile prea grele ni se par


De atunci, oricine a "semănat" un germene într‑un suflet, oricine s‑a angajat în slujirea unei opere pentru a‑i ajuta pe fraţii săi, oricine încearcă să semene vestea cea bună, se poate sprijini pe acest cuvînt al lui Iisus, pentru a depăşi propriile descurajări şi eşecuri momentane. Părinţi şi bunici, care aveţi impresia că aţi ratat o educaţie, luaţi un mic bob de muştar în mînă şi veţi simţi că sînteţi, chiar prin micimea rezultatelor aparente, invitaţi la speranţă.

Preot Cornel Cadar

http://www.evenimentul.ro/articol/grauntele-de-mustar-0.html