sâmbătă, octombrie 31, 2009

Foarte foarte practicBlazonul familiei, Ce este familia?
Raspunsuri date de Dumnezeu folosindu-se de vasul Sau : pastorul Iacob Coman.
Minunate si esentiale sfaturi si lectii de familie: foarte foarte bune si detaliate. Merita sa va faceti timp sa le ascultati pe toate! :)

http://www.resursecrestine.ro/predici-audio/Iacob%20Coman.htm

:)

luni, octombrie 26, 2009

Faithfullness


We must do our business faithfully, without trouble or disquiet, recalling our mind to God mildly, and with tranquility, as often as we find it wandering from him.
Brother Lawrence
17th Century Mystic of the Catholic Persuasion


sâmbătă, octombrie 24, 2009

O sole mio ;)): ce ziceti? ...nu prea merge, nu ? :));))

Splendida toamna...


"Autumn burned brightly, a running flame through the mountains, a torch flung to the trees."
Faith Baldwin


"On the motionless branches of some trees, autumn berries hung like clusters of coral beads, as in those fabled orchards where the fruits were jewels..."
Charles Dickens

"Autumn is second spring when every leaf is a flower".
Albert Camus...
"By reading the Scriptures I am so renewed that all nature seems renewed around me and with me. The sky seems to be a pure, a cooler blue, the trees a deeper green. The whole world is changed with the glory of God and I feel fire and music under my feet." Thomas Merton


marți, octombrie 20, 2009

vineri, octombrie 16, 2009

marți, octombrie 13, 2009

Psalm 46


1 Dumnezeu este adăpostul şi sprijinul nostru, un ajutor, care nu lipseşte niciodată în nevoi.
2 De aceea nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul, şi s-ar clătina munţii în inima mărilor.
3 Chiar dacă ar urla şi ar spumega valurile mării, şi s-ar ridica până acolo de să se cutremure munţii. -
4 Este un râu, ale cărui izvoare înveselesc cetatea lui Dumnezeu, sfântul locaş al locuinţelor Celui Prea Înalt.
5 Dumnezeu este în mijlocul ei: ea nu se clatină; Dumnezeu o ajută în revărsatul zorilor.
6 Neamurile se frământă, împărăţiile se clatină, dar glasul Lui răsună, şi pământul se topeşte de groază.
7 Domnul oştirilor este cu noi, Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. -
8 Veniţi şi priviţi lucrările Domnului, pustiirile, pe care le-a făcut El pe pământ.
9 El a pus capăt războaielor până la marginea pământului; El a sfărâmat arcul, şi a rupt suliţa, a ars cu foc carele de război. -
10 "Opriţi-vă, şi să ştiţi că Eu sunt Dumnezeu: Eu stăpânesc peste neamuri, Eu stăpânesc pe pământ. -
11 Domnul oştirilor este cu noi. Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. -


luni, octombrie 12, 2009

Set apart for Him


"His sacred intent for you and for me is nothing short of absolute abandonment to Jesus Christ, entire separation from the pollution of the world, and ardent worship of our King with every breath we take." Leslie Ludy


Cum sa ai o familie puternica?


Una dintre cauzele destrămării multor căsnicii este lipsa de înţelepciune, de pricepere şi decunoaştere. În toate marile şi micile ocupaţii ale vieţii, oamenii intră după ce fac şcoală. Numai în căsătorie, cea mai de seamă ocupaţie a vieţii, oamenii intră aproape analfabeţi, crezând că aceasta se învaţă de la sine. Iosif Ţon


sâmbătă, octombrie 10, 2009

vineri, octombrie 09, 2009

Ce înfricoşător este El, când lucrează asupra fiilor oamenilor!Psalmii 66:1 Înălţaţi lui Dumnezeu strigăte de bucurie, toţi locuitorii pământului.
Psalmii 66:2 Cântaţi slavă Numelui Său, măriţi slava Lui prin laudele voastre.
Psalmii 66:3 Ziceţi lui Dumnezeu: "Cât de înfricoşate sunt lucrările Tale! Din pricina mărimii puterii Tale, vrăjmaşii Tăi Te linguşesc.
Psalmii 66:4 Tot pământul se închină înaintea Ta, şi cântă în cinstea Ta, cântă Numele Tău. -
Psalmii 66:5 Veniţi şi priviţi lucrările lui Dumnezeu! Ce înfricoşat este El, când lucrează asupra fiilor oamenilor!
Psalmii 66:6 El a prefăcut marea în pământ uscat, şi râul a fost trecut cu piciorul: atunci ne-am bucurat în El.
Psalmii 66:7 El stăpâneşte pe vecie, prin puterea Lui. Ochii Lui urmăresc pe neamuri, ca cei răzvrătiţi să nu se mai scoale împotriva Lui! -
Psalmii 66:8 Binecuvântaţi, popoare, pe Dumnezeul nostru! Faceţi să răsune lauda Lui!
Psalmii 66:9 El ne-a păstrat sufletul cu viaţă, şi n-a îngăduit să ni se clatine piciorul.
Psalmii 66:10 Căci Tu ne-ai încercat, Dumnezeule, ne-ai trecut prin cuptorul cu foc, ca argintul.
Psalmii 66:11 Ne-ai adus în laţ, şi ne-ai pus o grea povară pe coapse.
Psalmii 66:12 Ai lăsat pe oameni să încalece pe capetele noastre, am trecut prin foc şi prin apă: dar Tu ne-ai scos şi ne-ai dat belşug.
Psalmii 66:13 De aceea, voi merge în Casa Ta cu arderi de tot, îmi voi împlini juruinţele făcute Ţie,
Psalmii 66:14 juruinţe, care mi-au ieşit de pe buze, pe care mi le-a rostit gura când eram la strâmtoare.
Psalmii 66:15 Îţi voi aduce oi grase, ca ardere de tot, cu grăsimea berbecilor, voi jertfi oi împreună cu ţapi. - (Oprire).
Psalmii 66:16 Veniţi de ascultaţi, toţi cei ce vă temeţi de Dumnezeu, şi voi istorisi cei a făcut El sufletului meu.
Psalmii 66:17 Am strigat către El cu gura mea, şi îndată lauda a fost pe limba mea.
Psalmii 66:18 Dacă aş fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul.
Psalmii 66:19 Dar Dumnezeu m-a ascultat, a luat aminte la glasul rugăciunii mele.
Psalmii 66:20 Binecuvântat să fie Dumnezeu, care nu mi-a lepădat rugăciunea, şi nu mi-a îndepărtat bunătatea Lui!


marți, octombrie 06, 2009

Este bine pentru tine sa porti un jug in tineretea ta


Plangerile lui Ieremia 3

27
Este bine pentru om să poarte un jug în tinereţea lui.
28 Să stea singur şi să tacă, pentru că Domnul i l-a pus pe grumaz;
29 să-şi umple gura cu ţărână, şi să nu-şi piardă nădejdea;
30 să dea obrazul celui ce-l loveşte, şi să se sature de ocări.
31 Căci Domnul nu leapădă pentru totdeauna.
32 Ci, când mâhneşte pe cineva, Se îndură iarăşi de el, după îndurarea Lui cea mare:
33 căci El nu necăjeşte cu plăcere, nici nu mâhneşte bucuros pe copiii oamenilor.


Va recomand cu mare caldura sa audiati spre zidirea voastra predicile cu tema : Etapele vietii, inspirate de Dumnezeu pastorului Daniel Chiu pe care le puteti gasi aici: http://www.resursecrestine.ro/predici-audio/daniel%20chiu/etapele%20vietii.htm


:)Tânărul – model printr-un caracter nobil


Societatea contemporană transmite această idee influenţată de Hollywood, tânărul model trebuie să fie frumos, să aibă bani, carieră bună, personalitate în societate. Toate abilităţile cu care a fost înzestrat un om sunt bune, însă Dumnezeu prin Sfânta Scriptură transmite că tânărul care vrea să fie un model trebuie să aibă un caracter nobil. Se menţionează în 1Timotei 4.12: „Nimeni să nu-ţi dispreţuiască tinereţea, ci fii o pildă pentru credincioşi: în vorbire, în purtare, în dragoste, în credinţă, în curăţire.” Vrem să surprindem câteva idei frumoase din sfaturile lui Pavel:

Necesitatea unui tânăr model generaţiei contemporane

Apostolul Pavel anticipa vremurile care vor veni, o lume cu un sistem de valori şi scopuri din care Dumnezeu este exclus. Într-o asemenea lume ostilă dorinţa lui Dumnezeu este ca adevărurile Bibliei să fie transmise printr-un caracter evlavios.

În societate sunt mulţi oameni care pot fi consideraţi modele: Mircea Geoană, Traian Băsescu, Gigi Becali, Bill Clinton, Barack Obama însă dacă te uiţi la moralitatea lor vei fi dezamăgit.

Modelul nostru suprem trebuie să fie Domnul Isus, tocmai de aceea a venit El în lume, ca să caute şi să mântuiască ce era pierdut, şi să ofere omului un mod de viaţă cum să trăiască pe acest pământ. Tânărul care are parte de o schimbare de Dumnezeu în viaţă, doar atunci poate să fie un model pentru societatea contemporană. În Geneza 39.2-3, este consemnat faptul că Iosif locuia în casa lui Potifar, acest om păgân a putut realiza faptul că Iosif are o viaţă deosebită prin dedicare şi slujirea unui Dumnezeu adevărat. Nu poţi fi un tânăr model pentru generaţia contemporană dacă viaţa ta nu este transformată de Hristos.

Dorinţa apostolului Pavel este ca tânărul să fie un model printr-un caracter nobil, menţionând cele cinci faţete ale caracterului: în vorbire, în purtare, în dragoste, în credinţă, în curăţire. Richard Wurmbrand spunea: „Caracterul nu se formează prin ateism, ci prin religie.”

Necesitatea unui tânăr cu un comportament decent

Important în caracterul unui tânăr este vorbirea şi purtarea, Rick Warren spunea că dacă semeni o privire culegi un gând, dacă semeni un gând culegi o vorbă, dacă semeni o vorbă culegi o faptă, semeni o faptă culegi răsplata. Caracterul unui tânăr porneşte de la vorbire şi purtare. În Geneza este prezentat faptul că Iosif nu putea să suporte cuvintele rele din partea fraţilor săi, nu îşi permitea un vocabular murdar. Pavel îndemna pe tineri în 2Timotei 2.19 „Fereşte-te de vorbăriile goale şi lumeşti, căci cei ce le ţin, vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu.” În momentul în care vorbirea unui tânăr devine cât mai biblicizată, atunci poate să se comporte ca şi Domnul Isus.

Necesitatea unui tânăr cu integritate

Sfânta Scriptură prezintă credinţa, nădejdea şi dragostea care merg împreună dar cea mai mare rămâne dragostea. Un gânditor spunea: Forma supremă de iubire dintre credincioşi e unitatea. Cine iubeşte pe Isus, iubeşte şi pe cei ai Lui, nu doar pe cei simpatici sau pe cei din confesiunea sa. Nimeni nu va fi întrebat la ultima judecată cât de mult a suferit, ci cât de mult a iubit. Apostolul Pavel prezintă în Romani 10.17: „credinţa vine în urma auzirii iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos.” Pavel apreciază credinţa care s-a transmis în Timotei din bunica Lois şi mama Eunice. Timotei a avut privilegiul să crească într-o familie creştină, însă la vârsta maturităţii şi-a predat viaţa înaintea lui Dumnezeu. În bisericile protestante tinerii cresc şi beneficiază de o educaţie aleasă, atunci când ajung la vârsta maturităţii unii ignoră această oportunitate de a-şi preda viaţa în mâna Domnului. Fără credinţă nu poţi fi un tânăr cu integritate.

Un tânăr de caracter îşi va păstra puritatea, castitatea, curăţia înaintea lui Dumnezeu. Ca şi tineri trebuie să ţinem cont că alegerile sau deciziile pot avea repercursiuni şi în viaţa de familie. Tinerii care îşi permit flirtul, împart sentimente sau după cum spunea un gânditor: când cineva se îndrăgosteşte de o persoană dragă împarte sentimente, o bucată de inimă, cunoscând mai multe persoane, secţionează inima până ajunge inima precum carnea de mici. Un tânăr cu inima împărţită intră în viaţa de familie şi vrea ca familia să funcţioneze. Multe familii ajung la divorţ sau la conflicte din cauza deciziilor pripite în viaţa tinereţii.

Dumnezeu să ne ajute să fim tineri dedicaţi Domnului, modele generaţiei contemporane printr-un caracter nobil.

Beniamin Șfabu

preluat de pe site-ul: http://orizonturi123.wordpress.com/2009/09/08/tanarul-model-printr-un-caracter-nobil/