miercuri, mai 07, 2008

May you be blessed !
Am primit urmatorul filmulet pe care vi-l recomand si voua. :)

http://www.blessyoumovie.com/

Si aici un site interesant: http://www.bettertobless.com/


Fiti binecuvantati si fiti binecuvantare ! :)


Cu drag,
Ana-Maria

You are soo precious!


Surely the most amazing reality there is,
is that God, who is so almighty, eternal and undescribably majestic,
looks down and focuses all His attention on you and me.


Why does God do that?
Because He created you in His image!


Read what God shows us in His Word, the Bible:Then God said:


"Let us make man in our image, in our likeness,

and let them rule over the fish of the sea

and the birds of the air,
over the livestock, over all the earth,
and over all the creatures
that move along the ground."
So God created man in his own image,

in the image of God he created him;

male and female he created them.

Genesis 1: 26, 27That is the source of your value!
It shows how extremely precious you are to God.
You are His most wonderful creation.
That’s why God is full of attention f
or you.
You are of extreme value to Him.He alone can see what’s in your heart. He knows the depth of your emotions.


He doesn’t look at the outward.
He looks deeper.


He looks at... you!
Your inmost being.
Your heart.
Who you really are on the inside.And He is full of intense love and compassion for you.
This bibleverse shows how God sees us,
despite our human smallness:"When I consider your heavens,
the work of your fingers,
the moon and the stars,
which you have set in place,

what is man that you are mindful of him,
the son of man that you care for him?

You made him a little lower
than the heavenly beings
and crowned him with glory and honor.
"

Psalms 8:3-5


God didn't create you as the result of chance or evolution.
You are not an upgraded monkey!He made you as He is:
full of emotions, creativity, intelligence, sensitivity, and soooo much MORE.He truly wants to be your Father, through Jesus Christ.
He wants to set you free from all sins that hinder you
from seeing Him in His great mercy and kindness.

He wants to bring you in His eternal arms
of embracing grace.

He showed His eternal compassion and His joy over you,
by offering up His own Son, Jesus Christ,
to set you free from all darkness and sin.


The stunning truth of God's heart towards you,
is expressed through this poster and the bibleverse on it:
But God demonstrates
his own love for us in this:
While we were still sinners,
Christ died for us.


Romans 5:8


He didn't accept you or love you
because of perfectness or your religious striving
to become acceptable.


He loves you in your weakness
and Christ litteraly DIED FOR YOU!
He has a plan of hope and joy for you.
He is compassionate and full of hope.And He wants you to see Him as He is.
The God who is LOVE.


Sacrificial, caring, forgiving love,
for those who humble themselves for Him
and turn from their evil ways.


Then you will know His joy in a lasting way.
Then you will become the man or woman
God has made you to be.


Trust Him.
He IS gracious.
He is REAL.
He is here. For you.Just surrender your life to Him
and let Him become your Lord and Father.


He is not a religion or a fantasy.
He is your Creator.

He is here, right now.
With you.Rest in His unfailing, eternal,
neverchanging, incredible compassion for you.Never believe the lie that you are a forgotten failure.
Father sent His SON for you.

To find you. To save you. To cleanse you.
To give you new life and healing and peace in HIM.

He is not against you,
He is FOR you, says the Word of God.

Let this truth sink deep down in you.
It is the most important REALITY there is.Articol primit de la http://www.heavenisopen.com
Always there

Closing the door I leave the world behind me
Lifting my hands to you and you're always there
You're always there


All of the joy that this world denies me
Flows from Your heart every time that I come to you
Your love shines through
Whenever I come to you


You call me by name and at the sound my soul rejoices
Heaven descends and Your glory fills the air
Every prayer every heart's desire has found it's answer
As You tell me once again that Your love will never end
You're my Savior and my friend who's always there


All through the day as Your Spirit leads me
No matter where I go I'm still with you, I'm still with you
Though I may walk through the valley's shadow
I will not be afraid, cause You'll lead me through
I know that Your word is true
And I put my trust in You


You call me by name and at the sound my soul rejoices
Heaven decends and Your glory fills the air
Every prayer every heart's desire has found it's answer
With Your arms around me there, You tell me again You care
You're my Father and my friend who's always there
You're always there


I will rest in the shelter of Your wings
I will wait for God alone
All my hope is in the Holy One
You alone are my Deliverer
And the refuge for my soul

Chorus:
I will lay my heart before You
I will lift my hands and sing
And my soul will rest in confidence
In the shelter of Your wings

I will seek You in the morning
In this dry and weary land
From Your throne comes living water
Lovingkindness from Your hand


Blessed be the Lord Almighty
Who daily all our burdens bears
Our Deliverer and Savior
Onto You I cast my cares

...vezi sa nu uiti... ! vezi sa nu zici...! ia seama ...!
Deuteronomul 8

10
Când vei mânca şi te vei sătura, să binecuvântezi pe Domnul, Dumnezeul tău, pentru ţara cea bună pe care ţi-a dat-o.


11
Vezi să nu uiţi pe Domnul, Dumnezeul tău, până acolo încât să nu păzeşti poruncile, rânduielile şi legile Lui, pe care ţi le dau azi.


12
Când vei mânca şi te vei sătura, când vei zidi şi vei locui în case frumoase,


13
când vei vedea înmulţindu-ţi-se cirezile de boi şi turmele de oi, mărindu-ţi-se argintul şi aurul, şi crescându-ţi tot ce ai,


14
ia seama să nu ţi se umfle inima de mândrie şi să nu uiţi pe Domnul, Dumnezeul tău, care te-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei;


15 care te-a dus în acea pustie mare şi grozavă, unde erau şerpi înfocaţi şi scorpioni, în locuri uscate şi fără apă, care a făcut să-ţi ţâşnească apă din stânca cea mai tare,


16 şi care ţi-a dat să mănânci în pustie mana aceea necunoscută de părinţii tăi, ca să te smerească şi să te încerce, şi să-ţi facă bine apoi.


17 Vezi să nu zici în inima ta: "Tăria mea şi puterea mâinii mele mi-au câştigat aceste bogăţii."


8
Ci adu-ţi aminte de Domnul, Dumnezeul tău, căci El îţi va da putere să le câştigi, ca să întărească legământul încheiat cu părinţii voştri prin jurământ, cum face astăzi.


19 Dacă vei uita pe Domnul, Dumnezeul tău, şi vei merge după alţi dumnezei, dacă le vei sluji şi te vei închina înaintea lor, vă spun hotărât azi că veţi pieri.


20 Veţi pieri ca şi neamurile pe care le-a pierdut Domnul dinaintea voastră, pentru că nu veţi asculta glasul Domnului, Dumnezeului vostru....ca sa te smereasca...Deuteronom 8

1 Să păziţi şi să împliniţi toate poruncile pe care vi le dau astăzi, ca să trăiţi, să vă înmulţiţi, şi să intraţi în stăpânirea ţării pe care a jurat Domnul că o va da părinţilor voştri.


2
Adu-ţi aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul, Dumnezeul tău, în timpul acestor patruzeci de ani în pustie, ca să te smerească şi să te încerce, ca să-ţi cunoască pornirile inimii şi să vadă dacă ai să păzeşti sau nu poruncile Lui.


3
Astfel, te-a smerit, te-a lăsat să suferi de foame, şi te-a hrănit cu mană, pe care nici tu n-o cunoşteai şi nici părinţii tăi n-o cunoscuseră, ca să te înveţe că omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice lucru care iese din gura Domnului trăieşte omul.


4
Haina nu ţi s-a învechit pe tine, şi nici nu ţi s-au umflat picioarele, în timpul acestor patruzeci de ani.


5
Recunoaşte dar în inima ta că Domnul, Dumnezeul tău, te mustră cum mustră un om pe copilul lui.


6
Să păzeşti poruncile Domnului, Dumnezeului tău, ca să umbli în căile Lui, şi să te temi de El....ci, pentru ca Domnul va iubeste,Deuteronom 7

6 Căci tu eşti un popor sfânt pentru Domnul, Dumnezeul tău; Domnul Dumnezeul tău te-a ales, ca să fii un popor al Lui dintre toate popoarele de pe faţa pământului.


7
Nu doar pentru că întreceţi la număr pe toate celelalte popoare S-a alipit Domnul de voi şi v-a ales, căci voi sunteţi cel mai mic dintre toate popoarele.


8
Ci, pentru că Domnul vă iubeşte, pentru că a vrut să ţină jurământul pe care l-a făcut părinţilor voştri, pentru aceea v-a scos Domnul cu mâna Lui puternică, şi v-a izbăvit din casa robiei, din mâna Lui Faraon, împăratul Egiptului.


9
Să ştii dar că Domnul, Dumnezeul tău, este singurul Dumnezeu. El este un Dumnezeu credincios şi Îşi ţine legământul şi îndurarea până la al miilea neam de oameni faţă de cei ce-L iubesc şi păzesc poruncile Lui.


10
Dar răsplăteşte îndată pe cei ce-L urăsc, şi-i pierde; nu dă nici o păsuire celui ce-L urăşte, ci-i răsplăteşte îndată.


11
De aceea păzeşte poruncile, legile şi rânduielile pe care ţi le dau azi, şi împlineşte-le.


12
Dacă veţi asculta aceste porunci, dacă le veţi păzi şi împlini, Domnul, Dumnezeul tău, va ţine faţă de tine legământul şi îndurarea cu care S-a jurat părinţilor tăi.


13
El te va iubi, te va binecuvânta şi te va înmulţi; va binecuvânta rodul trupului tău şi rodul pământului tău, grâul tău, mustul şi untdelemnul tău, rodul cirezilor tale de vite şi rodul turmelor tale de oi, în ţara pe care a jurat părinţilor tăi că ţi-o va da.