marți, septembrie 29, 2009

Particele din Duisburg

alaturi de muzica minunata se potriveste excelent :)
(Pachelbel's Canon in D)pe malul Rinului...
impreuna cu capitanul facut din piese de lego :)

:)) a fost foarte tare faza: tipii astia erau imbracati asa pentru ca avea loc o prezentare de masini de diferite firme, iar cei doi se plimbau pe centru, in apropierea masinilor si chemasera o domnishoara care mergea pe acolo ...am prins doar faza finala in care fata nu doreste, se rusineaza si pleaca, iar cei doi sunt atat de dezamagitzi... ;)) ...a fost foarte amuzant: se poate obesrva si ca era o gramada de lume prin preajma;

dupa cum v-am mai spus...o gramada de biciclete;

cat pe ce sa ma pape si rechinul ;))

duminică, septembrie 27, 2009

Fiule, fii înţelept, şi înveseleşte-mi inima1 Nu te făli cu ziua de mâine,
căci nu ştii ce poate aduce o zi. -

2 Să te laude altul,
nu gura ta,
un străin,
nu buzele tale.

3 Piatra este grea,
şi nisipul este greu,
dar supărarea pe care
o pricinuieşte nebunul
este mai grea decât amândouă. -

4 Furia este fără milă
şi mânia năvalnică,
dar cine poate
sta împotriva geloziei? -

5 Mai bine o mustrare pe faţă
decât o prietenie ascunsă. -

6 Rănile făcute de un prieten
dovedesc credincioşia lui,
dar sărutările unui vrăjmaş
sunt mincinoase. -

7 Sătulul calcă în picioare fagurul de miere,
dar pentru cel flămând
toate amărăciunile sunt dulci. -

8 Ca pasărea plecată
din cuibul ei,
aşa este omul
plecat din locul său.

9 Cum înveseleşte untdelemnul
şi tămâia inima,
aşa de dulci sunt sfaturile
pline de dragoste ale unui prieten. -

10 Nu părăsi pe prietenul tău
şi pe prietenul tatălui tău,
dar nu intra în casa fratelui tău în ziua necazului tău:
mai bine un vecin aproape
decât un frate departe. -

11 Fiule, fii înţelept, şi înveseleşte-mi inima,
şi atunci voi putea
răspunde celui ce mă batjocoreşte. -

12 Omul chibzuit vede răul
şi se ascunde;
dar proştii merg spre el
şi sunt pedepsiţi. -

13 Ia-i haina,
căci s-a pus chezaş
pentru altul,
ia-l zălog în locul unei străine. -

14 Binecuvântarea aproapelui
cu glas tare dis-de-dimineaţă,
este privită ca un blestem. -

15 O streaşină,
care picură necurmat într-o zi de ploaie,
şi o nevastă gâlcevitoare sunt tot una.

16 Cine o opreşte,
parcă opreşte vântul,
şi parcă ţine untdelemnul
în mâna dreaptă. -

17 După cum fierul ascute fierul,
tot aşa şi omul aţâţă mânia altui om. -

18 Cine îngrijeşte
de un smochin va mânca din rodul lui,
şi cine-şi păzeşte stăpânul
va fi preţuit. -

19 Cum răspunde
în apă faţa la faţă,
aşa răspunde inima
omului inimii omului. -

20 După cum locuinţa morţilor
şi adâncul nu se pot sătura,
tot aşa nici ochii omului
nu se pot sătura. -

21 Ce este tigaia pentru
lămurirea argintului
şi cuptorul pentru
lămurirea aurului:
aceea este bunul
nume pentru un om. -

22 Pe nebun
chiar dacă l-ai pisa cu pisălogul în piuă,
în mijlocul grăunţelor,
nebunia tot n-ar ieşi din el. -

23 Îngrijeşte bine de oile tale,
şi ia seama la turmele tale.

24 Căci nici o bogăţie nu ţine veşnic,
şi nici cununa nu rămâne pe vecie. -

25 După ce se ridică fânul,
se arată verdeaţa nouă,
şi ierburile de
pe munţi sunt strânse. -

26 Mieii sunt pentru îmbrăcăminte,
şi ţapii pentru plata ogorului;

27 laptele caprelor
ţi-ajunge pentru hrana ta,
a casei tale,
şi pentru întreţinerea slujnicelor tale.


sâmbătă, septembrie 26, 2009

Un trecător care se amestecă într-o ceartă care nu-l priveşte, este ca unul care apucă un câine de urechi


1 Cum nu se potrivesc zăpada vara,
şi ploaia în timpul secerişului,
aşa nu se potriveşte slava pentru un nebun.

2 Cum sare vrabia încoace
şi încolo şi
cum zboară rândunica,
aşa nu nimereşte blestemul neîntemeiat. -

3 Biciul este pentru cal,
frâul pentru măgar,
şi nuiaua pentru spinarea nebunilor. -

4 Nu răspunde nebunului
după nebunia lui,
ca să nu semeni şi tu cu el. -

5 Răspunde însă nebunului
după nebunia lui,
ca să nu se creadă înţelept. -

6 Cel ce trimite o solie
printr-un nebun,
îşi taie singur picioarele,
şi bea nedreptatea. -

7 Cum sunt picioarele ologului,
aşa este şi o vorbă înţeleaptă
în gura unor nebuni. -

8 Cum ai pune o piatră în praştie,
aşa este când dai mărire unui nebun. -

9 Ca un spin care vine
în mâna unui om beat,
aşa este o vorbă înţeleaptă
în gura nebunilor. -

10 Ca un arcaş care răneşte
pe toată lumea,
aşa este cel ce tocmeşte pe nebuni
şi pe întâii veniţi. -

11 Cum se întoarce câinele la ce a vărsat,
aşa se întoarce nebunul
la nebunia lui. -

12 Dacă vezi un om
care se crede înţelept,
poţi să ai mai multă nădejde
pentru un nebun decât pentru el. -

13 Leneşul zice:
"Afară este un leu,
pe uliţe este un leu!

14 Cum se învârte uşa pe ţâţânile ei,
aşa se învârteşte leneşul în patul lui.

15 Leneşul îşi vâră mâna în blid,
şi-i vine greu s-o ducă iarăşi la gură. -

16 Leneşul se crede mai înţelept
decât şapte oameni
care răspund cu judecată.

17 Un trecător care se amestecă
într-o ceartă care nu-l priveşte,
este ca unul care
apucă un câine de urechi.

18 Ca nebunul care aruncă
săgeţi aprinse şi ucigătoare,

19 aşa este omul care
înşeală pe aproapele său,
şi apoi zice:
"Am vrut doar să glumesc!" -

20 Când nu mai sunt lemne,
focul se stinge;
şi când nu mai este nici un clevetitor,
cearta se potoleşte.

21 După cum cărbunele face jăratic,
şi lemnul foc,
tot aşa şi omul gâlcevitor
aprinde cearta.

22 Cuvintele clevetitorului
sunt ca nişte prăjituri,
alunecă până în
fundul măruntaielor. -

23 Ca zgura de argint
pusă pe un ciob de pământ,
aşa sunt buzele aprinse
şi o inimă rea.

24 Cel ce urăşte se
preface cu buzele lui,
şi înăuntrul lui
pregăteşte înşelăciunea.

25 Când îţi vorbeşte cu glas dulce,
nu-l crede,
căci şapte urâciuni sunt în inima lui.

26 Chiar dacă-şi ascunde ura în prefăcătorie,
totuşi răutatea lui se va descoperi în adunare. -

27 Cine sapă groapa altuia cade el în ea,
şi piatra se întoarce peste cel ce o prăvăleşte.

28 Limba mincinoasă urăşte pe cei pe care-i doboară ea,
şi gura linguşitoare pregăteşte pieirea. -


vineri, septembrie 25, 2009

Scoate zgura din argint, şi argintarul va face din el un vas ales
1 Iată încă vreo câteva din Pildele lui Solomon,
strânse de oamenii lui Ezechia, împăratul lui Iuda. -

2 Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor,
dar slava împăraţilor stă în cercetarea lucrurilor. -

3 Înălţimea cerurilor,
adâncimea pământului,
şi inima împăraţilor
sunt nepătrunse. -

4 Scoate zgura din argint,
şi argintarul va face din el un vas ales.

5 Scoate şi pe cel rău dinaintea împăratului,
şi scaunul lui de domnie se va întări
prin neprihănire. -

6 Nu te făli înaintea împăratului,
şi nu lua locul celor mari;
7 căci este mai bine să ţi se zică:
"Suie-te mai sus!"
decât să fii pogorât înaintea voievodului
pe care ţi-l văd ochii. -

8 Nu te grăbi să te iei la ceartă,
ca nu cumva la urmă să nu ştii ce să faci,
când te va lua la ocări aproapele tău. -

9 Apără-ţi pricina împotriva aproapelui tău,
dar nu da pe faţă taina altuia,
10 ca nu cumva, aflând-o cineva,
să te umple de ruşine,
şi să-ţi iasă nume rău
care să nu se mai şteargă. -

11 Un cuvânt spus la vremea potrivită,
este ca nişte mere de aur
într-un coşuleţ de argint. -

12 Ca o verigă de aur
şi o podoabă de aur curat,
aşa este înţeleptul care mustră,
pentru o ureche ascultătoare. -

13 Ca răcoreala zăpezii
pe vremea secerişului,
aşa este un sol credincios
pentru cel ce-l trimite:
el înviorează sufletul
stăpânului său.

14 Ca norii şi vântul fără ploaie,
aşa este un om care
se laudă pe nedrept
cu dărniciile lui. -

15 Prin răbdare
se înduplecă un voievod,
şi o limbă dulce
poate zdrobi oase.

16 Dacă dai peste miere,
nu mânca decât atât cât îţi ajunge,
ca să nu ţi se scârbească
şi s-o verşi din gură. -

17 Calcă rar
în casa aproapelui tău,
ca să nu se sature de tine
şi să te urască. -

18 Ca un buzdugan,
ca o sabie
şi ca o săgeată ascuţită,
aşa este un om care
face o mărturisire mincinoasă
împotriva aproapelui său. -

19 Ca un dinte stricat
şi ca un picior care şchiopătează,
aşa este încrederea
într-un stricat la ziua necazului. -

20 Ca unul care
îşi scoate haina pe o zi rece,
sau varsă oţet pe silitră,
aşa este cine cântă
cântece unei inimi în nenorocire. -

21 Dacă este flămând vrăjmaşul tău,
dă-i pâine să mănânce,
dacă-i este sete,
dă-i apă să bea.

22 Căci făcând aşa,
aduni cărbuni aprinşi pe capul lui,
şi Domnul îţi va răsplăti. -

23 Vântul de miazănoapte aduce ploaia,
şi limba clevetitoare aduce o faţă mâhnită. -

24 Mai bine să locuieşti
într-un colţ pe acoperiş,
decât să locuieşti într-o casă mare
cu o nevastă gâlcevitoare. -

25 Ca apa proaspătă pentru un om obosit,
aşa este o veste bună
venită dintr-o ţară depărtată. -

26 Ca o fântână tulbure
şi ca un izvor stricat,
aşa este cel neprihănit
care se clatină înaintea celui rău. -

27 Nu este bine să mănânci multă miere:
tot aşa, nu este o cinste
să alergi după slava ta însăţi. -

28 Omul care nu este stăpân pe sine,
este ca o cetate surpată
şi fără ziduri.

joi, septembrie 24, 2009

Portia de intelepciune pe ziua de astazi1 Nu pizmui pe oamenii cei răi,
şi nu dori să fii cu ei;
2 căci inima lor se gândeşte la prăpăd, şi buzele lor vorbesc nelegiuiri. -

3 Prin înţelepciune se înalţă o casă,
şi prin pricepere se întăreşte;
4 prin ştiinţă se umplu cămările ei
de toate bunătăţile de preţ şi plăcute.

5 Un om înţelept este plin de putere,
şi cel priceput îşi oţeleşte vlaga.

6 Căci prin măsuri chibzuite câştigi bătălia,
şi prin marele număr al sfetnicilor ai biruinţa. -

7 Înţelepciunea este prea înaltă pentru cel nebun:
el nu va deschide gura la judecată. -

8 Cine se gândeşte să facă rău,
se cheamă un om plin de răutate. -

9 Gândul celui nebun nu este decât păcat,
şi batjocoritorul este o scârbă pentru oameni. -

10 Dacă slăbeşti în ziua necazului,
mică îţi este puterea. -

11 Izbăveşte pe cei târâţi la moarte,
şi scapă pe cei ce sunt aproape să fie junghiaţi. -

12 Dacă zici: "Ah! n-am ştiut!"...
Crezi că nu vede Cel ce cântăreşte inimile
şi Cel ce veghează asupra sufletului tău?
Şi nu va răsplăti El fiecăruia după faptele lui? -

13 Fiule, mănâncă miere, căci este bună,
şi fagurul de miere este dulce pentru cerul gurii tale.

14 Tot aşa, şi înţelepciunea este bună pentru sufletul tău:
dacă o vei găsi, ai un viitor, şi nu ţi se va tăia nădejdea. -

15 Nu întinde curse, nelegiuitule,
la locuinţa celui neprihănit,
şi nu-i tulbura odihna.

16 Căci cel neprihănit de şapte ori cade,
şi se ridică,
dar cei răi se prăbuşesc în nenorocire.

17 Nu te bucura de căderea vrăjmaşului tău,
şi să nu ţi se înveselească inima când se poticneşte el,
18 ca nu cumva Domnul să vadă,
să nu-I placă,
şi să-Şi întoarcă mânia de la el. -

19 Nu te mânia din pricina celor ce fac rău, şi nu pizmui pe cei răi!
20 Căci cel ce face răul n-are nici un viitor, şi lumina celor răi se stinge. -

21 Fiule, teme-te de Domnul
şi de împăratul;
şi să nu te amesteci
cu cei neastâmpăraţi!

22 Căci deodată le va veni pieirea,
şi cine poate şti sfârşitul amândoura! -

23 Iată ce mai spun înţelepţii:
"Nu este bine să ai în vedere faţa oamenilor în judecăţi." -
24 Pe cine zice celui rău:
"Tu eşti bun!"
îl blestemă popoarele,
şi-l urăsc neamurile.

25 Dar celor ce judecă drept le merge bine,
şi o mare binecuvântare vine peste ei. -

26 Un răspuns bun este
ca un sărut pe buze.

27 Vezi-ţi întâi de treburi afară,
îngrijeşte de lucrul câmpului,
şi apoi apucă-te să-ţi zideşti casa. -

28 Nu vorbi în chip uşuratic împotriva aproapelui tău;
ori ai vrea să înşeli cu buzele tale? -

29 Nu zice: "Cum mi-a făcut el aşa am să-i fac şi eu,
îi vor răsplăti după faptele lui!" -

30 Am trecut pe lângă ogorul unui leneş,
şi pe lângă via unui om fără minte.
31 Şi era numai spini,
acoperit de mărăcini,
şi zidul de piatră era prăbuşit.

32 M-am uitat bine şi cu luare aminte,
şi am tras învăţătură din ce am văzut.

33 "Să mai dorm puţin,
să mai aţipesc puţin,
să mai încrucişez mâinile puţin ca să mă odihnesc!"...
34 Şi sărăcia vine peste tine pe neaşteptate,
ca un hoţ,
şi lipsa, ca un om înarmat.


Facing your GIANTS

Find victory Today over the giants of your life! :)

Never give up. Never back down. Never lose faith


1. Facing the giants is an intimidating thing.
2. Facing the giants is/can be a lonely experience.
3. Trusting God while facing the giants is a stabilizing thing.
4. Winning the battles is memorable !

Charles Swindoll

miercuri, septembrie 23, 2009

Cumpără adevărul, şi nu-l vinde, înţelepciunea, învăţătura şi priceperea


1 Dacă stai la masă la unul din cei mari,
ia seama ce ai dinainte:
2 pune-ţi un cuţit în gât, dacă eşti prea lacom.

3 Nu pofti mâncărurile lui alese,
căci sunt o hrană înşelătoare.

4 Nu te chinui ca să te îmbogăţeşti,
nu-ţi pune priceperea în aceasta.

5 Abia ţi-ai aruncat ochii spre ea şi nu mai este;
căci bogăţia îşi face aripi, şi, ca vulturul, îşi ia zborul spre ceruri.

6 Nu mânca pâinea celui pizmaş,
şi nu pofti mâncărurile lui alese,
7 căci el este ca unul care
îşi face socotelile în suflet.

"Mănâncă şi bea", îţi va zice el;
dar inima lui nu este cu tine.

8 Bucata pe care ai mâncat-o, o vei vărsa,
şi cuvintele plăcute pe care le vei spune, sunt pierdute.

9 Nu vorbi la urechea celui nebun,
căci el nesocoteşte cuvintele tale înţelepte.

10 Nu muta hotarul văduvei,
şi nu intra în ogorul orfanilor,
11 căci răzbunătorul lor este puternic:
El le va apăra pricina împotriva ta.

Deschide-ţi inima la învăţătură,
şi urechile la cuvintele ştiinţei.

Nu cruţa copilul de mustrare,
căci dacă-l vei lovi cu nuiaua, nu va muri.
Lovindu-l cu nuiaua,
îi scoţi sufletul din locuinţa morţilor.

15 Fiule, dacă-ţi va fi inima înţeleaptă,
inima mea se va bucura;
16 şi înăuntrul meu se va înveseli,
când buzele tale vor spune ce este bine.

17 Să nu-ţi pizmuiască inima pe cei păcătoşi,
ci să aibă totdeauna frică de Domnul;
18 căci este o răsplată, şi nu ţi se va tăia nădejdea.

19 Ascultă, fiule, şi fii înţelept;
îndreaptă-ţi inima pe calea cea dreaptă.

20 Nu fi printre cei ce beau vin,
nici printre cei ce se îmbuibă cu carne.

21 Căci beţivul şi cel ce se dedă la îmbuibare sărăcesc,
şi aţipirea te face să porţi zdrenţe.

22 Ascultă pe tatăl tău, care te-a născut,
şi nu nesocoti pe mama ta, când a îmbătrânit.

23 Cumpără adevărul, şi nu-l vinde,
înţelepciunea, învăţătura şi priceperea.

24 Tatăl celui neprihănit se înveseleşte,
şi cel ce dă naştere unui înţelept se bucură.

25 Să se bucure tatăl tău şi mama ta,
să se înveselească cea care te-a născut.

26 Fiule, dă-mi inima ta,
şi să găsească plăcere ochii tăi în căile Mele.

27 Căci curva este o groapă adâncă,
şi străina o fântână strâmtă.

28 Ea pândeşte ca un hoţ,
şi măreşte între oameni numărul celor stricaţi.

29 Ale cui sunt vaietele? Ale cui sunt oftările?
Ale cui sunt neînţelegerile? Ale cui sunt plângerile?
Ale cui sunt rănirile fără pricină? Ai cui sunt ochii roşii?

30 Ale celor ce întârzie la vin,
şi se duc să golească paharul cu vin amestecat.

31 Nu te uita la vin când curge roşu
şi face mărgăritare în pahar; el alunecă uşor,
32 dar pe urmă ca un şarpe muşcă şi înţeapă ca un basilisc.

33 Ochii ţi se vor uita după femeile altora,
şi inima îţi va vorbi prostii.

34 Vei fi ca un om culcat în mijlocul mării,
ca un om culcat pe vârful unui catarg.

35 "M-a lovit... dar nu mă doare!...
M-a bătut... dar nu simt nimic! Când... mă voi trezi? Mai vreau vin!"


De nimic nu duc lipsă cei ce se tem de El


1Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme;
lauda Lui va fi totdeauna în gura mea.

2 Să mi se laude sufletul în Domnul!
Să asculte cei nenorociţi şi să se bucure.

3 Înălţaţi pe Domnul, împreună cu mine.
Să lăudăm cu toţii Numele Lui! -

4 Eu am căutat pe Domnul,
şi mi-a răspuns:
m-a izbăvit din toate temerile mele.

5 Când îţi întorci privirile spre El,
te luminezi de bucurie,
şi nu ţi se umple faţa de ruşine.

6 Când strigă un nenorocit,
Domnul aude,
şi-l scapă din toate necazurile lui.

7 Îngerul Domnului tăbărăşte în jurul
celor ce se tem de El,
şi-i scapă din primejdie.

8 Gustaţi şi vedeţi ce bun este Domnul!
Ferice de omul care se încrede în El!

9 Temeţi-vă de Domnul,
voi, sfinţii Lui,
căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de El!

10 Puii de leu duc lipsă, şi li-i foame,
dar cei ce caută pe Domnul
nu duc lipsă de nici un bine.


11 Veniţi, fiilor, şi ascultaţi-mă,
căci vă voi învăţa frica Domnului.

12 Cine este omul,
care doreşte viaţa,
şi vrea să aibă parte de zile fericite?

13 Fereşte-ţi limba de rău,
şi buzele de cuvinte înşelătoare!

14 Depărtează-te de rău,
şi fă binele; caută pacea,
şi aleargă după ea!

15 Ochii Domnului sunt peste cei fără prihană,
şi urechile Lui iau aminte la strigătele lor.

16 Domnul Îşi întoarce Faţa împotriva celor răi,
ca să le şteargă pomenirea de pe pământ.

17 Când strigă cei fără prihană,
Domnul aude,
şi-i scapă din toate necazurile lor.

18 Domnul este aproape
de cei cu inima înfrântă,
şi mântuieşte pe cei cu duhul zdrobit.

19 De multe ori vine nenorocirea peste
cel fără prihană,
dar Domnul îl scapă totdeauna din ea.

20 Toate oasele i le păzeşte,
ca nici unul din ele să nu i se sfărâme.

21 Pe cel rău îl omoară nenorocirea,
dar vrăjmaşii celui fără prihană sunt pedepsiţi.

22 Domnul scapă sufletul robilor Săi,
şi nici unul din cei ce se încred în El, nu este osândit.
Psalmul 34


marți, septembrie 22, 2009

El nu lipseşte de nici un bine pe cei ce duc o viaţă fără prihanăCât de plăcute sunt locaşurile Tale, Doamne al oştirilor!
Sufletul meu suspină şi tânjeşte de dor după curţile Domnului,
inima şi carnea mea strigă către Dumnezeul cel viu!

Până şi pasărea îşi găseşte o casă acolo,
şi rândunica un cuib unde îşi pune puii...
Ah! altarele Tale, Doamne al oştirilor,
Împăratul meu şi Dumnezeul meu!

Ferice de cei ce locuiesc în Casa Ta!
Căci ei tot mai pot să Te laude. -

Ferice de cei ce-şi pun tăria în Tine,
în a căror inimă locuieşte încrederea.

Când străbat aceştia Valea Plângerii,
o prefac într-un loc plin de izvoare,
şi ploaia timpurie o acoperă cu binecuvântări.

Ei merg din putere în putere,
şi se înfăţişează înaintea lui Dumnezeu în Sion.

Doamne, Dumnezeul oştirilor, ascultă rugăciunea mea!
Ia aminte, Dumnezeul lui Iacov! - (Oprire).

Tu, care eşti scutul nostru, vezi,
Dumnezeule, şi priveşte faţa unsului Tău!
Căci mai mult face o zi în curţile Tale
decât o mie în altă parte;
eu vreau mai bine să stau în pragul Casei Dumnezeului meu,
decât să locuiesc în corturile răutăţii!

Căci Domnul Dumnezeu este un soare şi un scut,
Domnul dă îndurare şi slavă,
şi nu lipseşte de nici un bine pe cei ce duc o viaţă fără prihană.
Doamne al oştirilor, ferice de omul care se încrede în Tine!
Psalmul 84

luni, septembrie 21, 2009

Mă voi purta cu înţelepciune pe o cale neprihănită


Voi cânta bunătatea şi dreptatea; Ţie, Doamne, Îţi voi cânta.
Mă voi purta cu înţelepciune pe o cale neprihănită.

- Când vei veni la mine?

Voi umbla cu inima fără prihană,
în mijlocul casei mele.
Nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei;
urăsc purtarea păcătoşilor; ea nu se va lipi de mine.

Inima stricată se va depărta de mine;
nu vreau să cunosc pe cel rău.

Pe cel ce cleveteşte în ascuns pe aproapele său,
îl voi nimici; pe cel cu priviri trufaşe
şi cu inima îngâmfată, nu-l voi suferi.

Voi avea ochii îndreptaţi asupra credincioşilor din ţară,
ca să locuiască lângă mine;
cel ce umblă pe o cale fără prihană acela îmi va sluji.

Cel ce se dedă la înşelăciune nu va locui în casa mea;
cel ce spune minciuni nu va sta înaintea mea.

În fiecare dimineaţă voi nimici pe toţi cei răi din ţară,
ca să stârpesc din cetatea Domnului pe toţi cei ce săvârşesc nelegiuirea.
Psalm 101


duminică, septembrie 20, 2009

What have they done to Your Name !?!?

Astazi Maria m-a invitat sa ma duc la o intalnire cu prietenii ei pentru ca sa luam cina si sa ne uitam la un film. Am intrebat-o la ce film urmeaza sa ne uitam si mi-a spus ca ne vom uita la Dark Knight. Din lectiile anterioare am invatat cum sa imi protejez mintea si ochii de lucruri inutile, distrugatoare si urate inaintea unui DUMNEZEU Sfant! Sfant!Sfant!, asa ca am cautat un trailer pentru ca sa imi fac o idee despre film. Vazandu-l , nici macar nu m-am uitat la tot, si i-am spus Mariei ca mie nu imi place filmul asa ca ori schimbam daca se poate filmul, sau daca nu, eu nu voi participa la intalnire. Pana la urma, ea s-a dus iar eu am ramas acasa.

Dupa cateva minute m-a sunat ca au hotarat sa schimbe filmul pentru ca sa pot sa particip si eu. Am acceptat si am luat cina, iar apoi ne-am uitat la un film: a fost o comedie dar m-am bucurat ca nu a fost indecenta - era cam de prin 1930, si au fost lectii pozitive date. Dar dupa film, cand savuram prajitura, au mai dat pe niste filmuletze pe care le numeau ei - amuzante- la care oricum nu m-am uitat si nu am luat aminte, concentrandu-ma asupra prajiturii din farfurie care era destul de multa, sau ma uitam pe perete in loc sa ma uit la ecran care avea cam un metru jumate lungime, si nu glumesc! La un moment dat au dat pe un video care avea legatura cu Hristos. Toti au inceput sa rada in hohote asa la cateva pasaje, sau aproape tot timpul, eu am ramas serioasa, nici macar nu am schitat un zambet pana la sfarsit. M-am infuriat si m-a contrariat usurinta cu care puteau sa rada. Ma bucur ca am fost, pentru ca ma bucur cand vad la ce se uita oamenii, sa vad cu ce isi umplu timpul, ce fac ei pentru a inlocui nevoia de DUMNEZEU.

Voi posta filmuletzul: si fiti atenti cate milioane!!!!!! de oameni l-au urmarit:4,374,851 views Am cautat sa vad daca cea mai dorita muzica crestina are atatia vizitatori: Hillsong are putin peste jumatate cat acest video 2,626,431 views. Cat de trist...De ce sa ne ascundem? De ce sa nu ne confruntam cu realitatea din jurul nostru? Oamenii cauta sa se simta bine , iar pentru acesta primordiala pentru ei tinta, scopul scuza mijloacele.

So...what can we do? May GOD ALMIGHTY lavish HIS mercy over us and teach us, and use us as HE knows : because we cannot do anything of ourselves.

Lord, please teach us, guide us, lavish Your mercy over us...oh...we are so wicked...You are so HOLY, so PURE, teach us Lord, live in us and call them to You: may You shine through us Lord, may Your love flow from us: help us to let You use us as You want. Have mercy on us, Lord! Have mercy on us, Lord!

Eu nu trebuie sa Ii iau apararea lui DUMNEZEU. El stie sa aiba grija de SLAVA Sa! El nu imparte Slava Sa cu nimeni!!! De aceea , sa IL laudam precum ingerii in ceruri, iar vocile si inimile noastre sa intreaca hulele celor rai:

Holy, holy, Lord God Almighty
Worthy is the Lamb Who was slain
Highest praises, honor and glory
Be unto Your name, be unto Your nameEl întăreşte munţii prin tăria Lui, şi este încins cu putere.
El potoleşte urletul mărilor, urletul valurilor lor, şi zarva popoarelor.
Cei ce locuiesc la marginile lumii se înspăimântă de minunile Tale: Tu umpli de veselie răsăritul şi apusul îndepărtat.
Tu cercetezi pământul şi-i dai belşug, îl umpli de bogăţii, şi de râuri dumnezeieşti, pline cu apa. Tu le dai grâu, pe care iată cum îl faci să rodească:
îi uzi brazdele, îi sfărâmi bulgării, îl moi cu ploaia, şi-i binecuvântezi răsadul.
Încununezi anul cu bunătăţile Tale, şi paşii Tăi varsă belşugul.
Câmpiile pustiei sunt adăpate, şi dealurile sunt încinse cu veselie.
Păşunile se acoperă de oi, şi văile se îmbracă cu grâu:
toate strigă de bucurie şi cântă. Psalmul 65:6-135 You answer us with awesome deeds of righteousness,
O God our Savior,
the hope of all the ends of the earth
and of the farthest seas,

6 who formed the mountains by your power,
having armed yourself with strength,

7 who stilled the roaring of the seas,
the roaring of their waves,
and the turmoil of the nations.

8 Those living far away fear your wonders;
where morning dawns and evening fades
you call forth songs of joy.

9 You care for the land and water it;
you enrich it abundantly.
The streams of God are filled with water
to provide the people with grain,
for so you have ordained it. c]">[c]

10 You drench its furrows
and level its ridges;
you soften it with showers
and bless its crops.

11 You crown the year with your bounty,
and your carts overflow with abundance.

12 The grasslands of the desert overflow;
the hills are clothed with gladness.

13 The meadows are covered with flocks
and the valleys are mantled with grain;
they shout for joy and sing.


joi, septembrie 17, 2009

The voice of the LORDPsalm 29

A psalm of David.
1 Ascribe to the LORD, O mighty ones,
ascribe to the LORD glory and strength.

2 Ascribe to the LORD the glory due his name;
worship the LORD in the splendor of his a]">[a] holiness.

3 The voice of the LORD is over the waters;
the God of glory thunders,
the LORD thunders over the mighty waters.

4 The voice of the LORD is powerful;
the voice of the LORD is majestic.

5 The voice of the LORD breaks the cedars;
the LORD breaks in pieces the cedars of Lebanon.

6 He makes Lebanon skip like a calf,
Sirion b]">[b] like a young wild ox.

7 The voice of the LORD strikes
with flashes of lightning.

8 The voice of the LORD shakes the desert;
the LORD shakes the Desert of Kadesh.

9 The voice of the LORD twists the oaks c]">[c]
and strips the forests bare.
And in his temple all cry, "Glory!"

10 The LORD sits d]">[d] enthroned over the flood;
the LORD is enthroned as King forever.

11 The LORD gives strength to his people;
the LORD blesses his people with peace.


miercuri, septembrie 16, 2009

01:01...In partea cealalta!


până la bătrâneţea voastră Eu voi fi Acelaşi, până la cărunteţele voastre vă voi sprijini. V-am purtat, şi tot vreau să vă mai port, să vă sprijinesc şi să vă mântuiesc. Isaia 46:4


Domnul este Păstorul meu: nu voi duce lipsă de nimic.
El mă paşte în păşuni verzi, şi mă duce la ape de odihnă;
îmi înviorează sufletul, şi mă povăţuieşte pe cărări drepte, din pricina Numelui Său.
Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morţii, nu mă tem de nici un rău, căci Tu eşti cu mine. Toiagul şi nuiaua Ta mă mângâie.
Tu îmi întinzi masa în faţa potrivnicilor mei; îmi ungi capul cu untdelemn, şi paharul meu este plin de dă peste el.
Da, fericirea şi îndurarea mă vor însoţi în toate zilele vieţii mele, şi voi locui în Casa Domnului până la sfârşitul zilelor mele. Psalmul 23

:) Va salut din nou pe fiecare. De data aceasta Dumnezeu se pare ca are treaba cu mine asa ca a hotarat sa imi dea o vacanta, sa imi dea prilejul sa mai stau putin pe munte sa mai admir si sa ma bucur de peisaj si de efortul urcarii, sa IL vad pe El si sa ma umple cu bunatatea si grija Lui.
Da, e un har imens. Inca mi se pare ca visez...adica nu constientizez ca sunt aici...atat de departe de toti ai mei...e foarte straniu. :) Sunt in Germania, in Duisburg, iar semestrul acesta voi studia aici. Nu am facut nici un efort si nici nu m-am luptat sa ajung aici. Sunt aici trimisa. :) Am o prietena, Maria din Targu Mures, studenta la doctorat aici de un an de zile, pe care El mi-a daruit-o ca sa poata sa aiba grija de mine si sa ma invete, si sa ma sprijineasca. Prin har, poate voi obtine un job pentru studenti ca sa ma pot intretine mai bine, banii de la bursa Erasmus fiind insuficienti. Am camera mea iar locul unde stau e foarte placut. Poate voi mai povesti patanii hazlii care mi se intampla in timp: cea mai tare de pana acum e urmatoarea: stand la etajul doi, iar Maria la etajul cinci, atunci cand venim de undeva , urcam cu liftul pana la etajul doi, unde raman eu, iar Maria isi continua drumul. Da...si etajul e impartit in doua paliere: unul in stanga si unul in dreapta cum cobori din lift. Maria sta pe palierul din dreapta, iar eu pe palierul din stanga. Astazi, de doua ori, cand am iesit, o salutam cald pe Maria, apoi ieseam din lift si ii faceam cu mana in timp ce ma indreptam spre camera mea, ca sa o aud pe Maria , inainte de a se inchide usa, spunand cu un ton ridicat dorind sa imi atraga atentia asupra unui lucru: "In partea cealalta!" -iar apoi s-a inchis usa liftului. : )) A fost foarte amuzant : nu stiu de ce mi-a luat asa de mult sa ma obisnuiesc sa o iau la stanga cand ies din lift. :)) Da...tot cu camera a mai fost o faza: tot asa...nu mai stiu unde fusesem, si ma duc linistita, ma indrept spre camera mea, nu ma mai uit la numarul usii sau la numele de acolo, bag cheia si incerc sa descui. Spre mirarea mea...nu mergea. Deschid ochii mai bine, ma uit la numele de langa usa...si observ alt nume, alt numar de camera . :)) Cat am putut de repede am scos cheia si mi-am indreptat piciorusele spre palierul meu :D. Dar acum stiu . :)) Poate ca am fost prea obosita...au adormita :)).
Va salut si va voi povesti lucrurile hazlii care le patesc aici, spre hazul si relaxarea, zidirea si amuzul tuturor. Ma duc sa ma culc pentru ca maine dimineata...:)

:)


duminică, septembrie 13, 2009

Ultima zi...Astazi e ultima zi...si...incepe aventura...wow... :D. "Saviour, He can move the mountains"..."My God is Mighty to save, He is Mighty to save."

Everyone needs compassion,
Love that's never failing;
Let mercy fall on me.

Everyone needs forgiveness,
The kindness of a Saviour;
The Hope of nations.

Saviour, He can move the mountains,
My God is Mighty to save,
He is Mighty to save.

Forever, Author of salvation,
He rose and conquered the grave,
Jesus conquered the grave.

So take me as You find me,
All my fears and failures,
Fill my life again.

I give my life to follow
Everything I believe in,
Now I surrender.

My Saviour, He can move the mountains,
My God is Mighty to save,
He is Mighty to save.
Forever, Author of salvation,
He rose and conquered the grave,
Jesus conquered the grave.

Shine your light and let the whole world see,
We're singing for the glory of the risen King...Jesus (x2)