vineri, septembrie 25, 2009

Scoate zgura din argint, şi argintarul va face din el un vas ales
1 Iată încă vreo câteva din Pildele lui Solomon,
strânse de oamenii lui Ezechia, împăratul lui Iuda. -

2 Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor,
dar slava împăraţilor stă în cercetarea lucrurilor. -

3 Înălţimea cerurilor,
adâncimea pământului,
şi inima împăraţilor
sunt nepătrunse. -

4 Scoate zgura din argint,
şi argintarul va face din el un vas ales.

5 Scoate şi pe cel rău dinaintea împăratului,
şi scaunul lui de domnie se va întări
prin neprihănire. -

6 Nu te făli înaintea împăratului,
şi nu lua locul celor mari;
7 căci este mai bine să ţi se zică:
"Suie-te mai sus!"
decât să fii pogorât înaintea voievodului
pe care ţi-l văd ochii. -

8 Nu te grăbi să te iei la ceartă,
ca nu cumva la urmă să nu ştii ce să faci,
când te va lua la ocări aproapele tău. -

9 Apără-ţi pricina împotriva aproapelui tău,
dar nu da pe faţă taina altuia,
10 ca nu cumva, aflând-o cineva,
să te umple de ruşine,
şi să-ţi iasă nume rău
care să nu se mai şteargă. -

11 Un cuvânt spus la vremea potrivită,
este ca nişte mere de aur
într-un coşuleţ de argint. -

12 Ca o verigă de aur
şi o podoabă de aur curat,
aşa este înţeleptul care mustră,
pentru o ureche ascultătoare. -

13 Ca răcoreala zăpezii
pe vremea secerişului,
aşa este un sol credincios
pentru cel ce-l trimite:
el înviorează sufletul
stăpânului său.

14 Ca norii şi vântul fără ploaie,
aşa este un om care
se laudă pe nedrept
cu dărniciile lui. -

15 Prin răbdare
se înduplecă un voievod,
şi o limbă dulce
poate zdrobi oase.

16 Dacă dai peste miere,
nu mânca decât atât cât îţi ajunge,
ca să nu ţi se scârbească
şi s-o verşi din gură. -

17 Calcă rar
în casa aproapelui tău,
ca să nu se sature de tine
şi să te urască. -

18 Ca un buzdugan,
ca o sabie
şi ca o săgeată ascuţită,
aşa este un om care
face o mărturisire mincinoasă
împotriva aproapelui său. -

19 Ca un dinte stricat
şi ca un picior care şchiopătează,
aşa este încrederea
într-un stricat la ziua necazului. -

20 Ca unul care
îşi scoate haina pe o zi rece,
sau varsă oţet pe silitră,
aşa este cine cântă
cântece unei inimi în nenorocire. -

21 Dacă este flămând vrăjmaşul tău,
dă-i pâine să mănânce,
dacă-i este sete,
dă-i apă să bea.

22 Căci făcând aşa,
aduni cărbuni aprinşi pe capul lui,
şi Domnul îţi va răsplăti. -

23 Vântul de miazănoapte aduce ploaia,
şi limba clevetitoare aduce o faţă mâhnită. -

24 Mai bine să locuieşti
într-un colţ pe acoperiş,
decât să locuieşti într-o casă mare
cu o nevastă gâlcevitoare. -

25 Ca apa proaspătă pentru un om obosit,
aşa este o veste bună
venită dintr-o ţară depărtată. -

26 Ca o fântână tulbure
şi ca un izvor stricat,
aşa este cel neprihănit
care se clatină înaintea celui rău. -

27 Nu este bine să mănânci multă miere:
tot aşa, nu este o cinste
să alergi după slava ta însăţi. -

28 Omul care nu este stăpân pe sine,
este ca o cetate surpată
şi fără ziduri.