vineri, octombrie 31, 2008

Aşadar, omule, oricine ai fi tu...


Romani 2:1 Aşadar, omule, oricine ai fi tu, care, judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi; căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur; fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri.
Romani 2:2 Ştim, în adevăr, că judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce săvârşesc astfel de lucruri, este potrivită cu adevărul.
Romani 2:3 Şi crezi tu, omule, care judeci pe cei ce săvârşesc astfel de lucruri, şi pe care le faci şi tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu?
Romani 2:4 Sau dispreţuieşti tu bogăţiile bunătăţii, îngăduinţei şi îndelungii Lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăinţă?
Romani 2:5 Dar, cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îţi aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei şi a arătării dreptei judecăţi a lui Dumnezeu,
Romani 2:6 care va răsplăti fiecăruia după faptele lui.
Romani 2:7 Şi anume, va da viaţa veşnică celor ce, prin stăruinţa în bine, caută slava, cinstea şi nemurirea;
Romani 2:8 şi va da mânie şi urgie celor ce, din duh de gâlceavă, se împotrivesc adevărului şi ascultă de nelegiuire.
Romani 2:9 Necaz şi strâmtorare va veni peste orice suflet omenesc care face răul: întâi peste Iudeu, apoi peste Grec.
Romani 2:10 Slavă, cinste şi pace va veni însă peste oricine face binele: întâi peste Iudeu, apoi peste Grec.

Romani 2:11 Căci înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere faţa omului.
Romani 2:12 Toţi cei ce au păcătuit fără lege, vor pieri fără lege; şi toţi cei ce au păcătuit având lege, vor fi judecaţi după lege.
Romani 2:13 Pentru că nu cei ce aud Legea, sunt neprihăniţi înaintea lui Dumnezeu, ci cei ce împlinesc legea aceasta, vor fi socotiţi neprihăniţi.
Romani 2:14 Când Neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile Legii, prin aceasta ei, care n-au o lege, îşi sunt singuri lege;
Romani 2:15 şi ei dovedesc că lucrarea Legii este scrisă în inimile lor; fiindcă despre lucrarea aceasta mărturiseşte cugetul lor şi gândurile lor, care sau se învinovăţesc sau se dezvinovăţesc între ele.
Romani 2:16 Şi faptul acesta se va vedea în ziua când, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca, prin Isus Hristos, lucrurile ascunse ale oamenilor.
Romani 2:17 Tu, care te numeşti Iudeu, care te reazemi pe o Lege, care te lauzi cu Dumnezeul tău,
Romani 2:18 care cunoşti voia Lui, care ştii să faci deosebire între lucruri, pentru că eşti învăţat de Lege;
Romani 2:19 tu, care te măguleşti că eşti călăuza orbilor, lumina celor ce sunt în întuneric,
Romani 2:20 povăţuitorul celor fără minte, învăţătorul celor neştiutori, pentru că în Lege ai dreptarul cunoştinţei depline şi al adevărului; -
Romani 2:21 tu deci, care înveţi pe alţii, pe tine însuţi nu te înveţi? Tu, care propovăduieşti: "Să nu furi", furi?
Romani 2:22 Tu care zici: "Să nu preacurveşti", preacurveşti? Tu, căruia ţi-e scârbă de idoli, le jefuieşti templele?
Romani 2:23 Tu, care te făleşti cu Legea, necinsteşti pe Dumnezeu prin călcarea acestei Legi?
Romani 2:24 Căci "din pricina voastră este hulit Numele lui Dumnezeu între Neamuri", după cum este scris.
Romani 2:25 Tăierea împrejur, negreşit, este de folos, dacă împlineşti Legea; dar dacă tu calci Legea, tăierea ta împrejur ajunge netăiere împrejur.
Romani 2:26 Dacă deci, cel netăiat împrejur păzeşte poruncile Legii, netăierea lui împrejur nu i se va socoti ea ca o tăiere împrejur?
Romani 2:27 Cel netăiat împrejur din naştere, care împlineşte Legea, nu te va osândi el pe tine, care o calci, măcar că ai slova Legii şi tăierea împrejur?
Romani 2:28 Iudeu nu este acela care se arată pe dinafară că este Iudeu; şi tăiere împrejur nu este aceea care este pe dinafară, în carne.
Romani 2:29 Ci Iudeu este acela care este Iudeu înăuntru; şi tăiere împrejur este aceea a inimii, în duh, nu în slovă; un astfel de Iudeu îşi scoate lauda nu de la oameni, ci de la Dumnezeu.


joi, octombrie 30, 2008

marți, octombrie 28, 2008

Epistola lui Pavel către RomaniCapitolul I

1. Pavel, rob al lui Isus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu,
2. pe care o făgăduise mai înainte prin prorocii Săi în Sfintele Scripturi.
3. Ea priveşte pe Fiul Său, născut din sămânţa lui David, în ce priveşte trupul,
4. iar în ce priveşte duhul sfinţeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu, prin învierea morţilor; adică pe Isus Hristos, Domnul nostru,
5. prin care am primit harul şi apostolia, ca să aducem, pentru Numele Lui, la ascultarea credinţei pe toate neamurile,
6. între care sunteţi şi voi, cei chemaţi să fiţi ai lui Isus Hristos.


7. Deci vouă tuturor, care sunteţi preaiubiţi ai lui Dumnezeu în Roma, chemaţi să fiţi sfinţi: Har şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos!

8. Mai întâi mulţumesc Dumnezeului meu, prin Isus Hristos, pentru voi toţi, căci credinţa voastră este vestită în toată lumea.
9. Dumnezeu, căruia Îi slujesc în duhul meu, în Evanghelia Fiului Său, îmi este martor că vă pomenesc neîncetat în rugăciunile mele
10. şi cer totdeauna ca, prin voia lui Dumnezeu, să am în sfârşit fericirea să vin la voi.

11. Căci doresc să vă văd, ca să vă dau vreun dar duhovnicesc pentru întărirea voastră,
12. sau mai degrabă, ca să ne îmbărbătăm laolaltă în mijlocul vostru, prin credinţa pe care o avem împreună, şi voi şi eu.

13. Nu vreau să nu ştiţi, fraţilor, că de multe ori am avut de gând să vin la voi, ca să culeg vreun rod printre voi, ca printre celelalte neamuri, dar am fost împiedicat până acum.
14. Eu sunt dator şi grecilor şi barbarilor, şi celor învăţaţi şi celor neînvăţaţi.
15. Astfel, în ce mă priveşte pe mine, am o vie dorinţă să vă vestesc Evanghelia vouă, celor din Roma.

16. Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a iudeului, apoi a grecului;
17. deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă şi care duce la credinţă, după cum este scris: „Cel neprihănit va trăi prin credinţă.”

18. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu şi împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înăbuşă adevărul în nelegiuirea lor.
19. Fiindcă ce se poate cunoaşte despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu.

20. În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui se văd lămurit, de la facerea lumii, când te uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Aşa că nu se pot dezvinovăţi;
21. fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulţumit; ci s-au dedat la gândiri deşarte, şi inima lor fără pricepere s-a întunecat.

22. S-au fălit că sunt înţelepţi, şi au înnebunit;
23. şi au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare şi târâtoare.
24. De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăţiei, să urmeze poftele inimilor lor; aşa că îşi necinstesc singuri trupurile;
25. căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu şi au slujit şi s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci! Amin.

26. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase; căci femeile lor au schimbat întrebuinţarea firească a lor în una care este împotriva firii;
27. tot astfel, şi bărbaţii au părăsit întrebuinţarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alţii, au săvârşit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase şi au primit în ei înşişi plata cuvenită pentru rătăcirea lor.

28. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoştinţa lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minţii lor blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite.

29. Astfel, au ajuns plini de orice fel de nelegiuire,
de curvie,
de viclenie,
de lăcomie,
de răutate;
plini de pizmă,
de ucidere,
de ceartă,
de înşelăciune,
de porniri răutăcioase;

sunt şoptitori,

30. bârfitori,
urâtori de Dumnezeu,
obraznici,
trufaşi,
lăudăroşi,
născocitori de rele,
neascultători de părinţi,

31. fără pricepere,
călcători de cuvânt,
fără dragoste firească,
neînduplecaţi,
fără milă.

32. Şi, măcar că ştiu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuşi, ei nu numai că le fac, dar şi găsesc de buni pe cei ce le fac.

duminică, octombrie 26, 2008

Responsabilitate


David a zis lui Natan: "Am pacatuit impotriva Domnului" (2 Sam. 12:13)


Am observat ca multi din batranii pe care i-am cunoscut, nu stiu sa spuna: "Te rog iarta-ma". Am gresit! Desi i-am surprins in fata faptului implinit, tot nu admit ca sunt gresiti. Sunt ca si copii care isi acopera raul facut cu o minciuna ca sa scape de pedeapsa. A ne recunoaste pacatul sau vina este lucrul cel mai greu de pe fata pamantului, uneori. Mi-aduc aminte cand eu a trebuit sa-mi cer iertare de la sotul meu pentru intaia oara.

De ce este oare asa de greu lucrul acesta? Din cauza ca atunci firea pamanteasca care este foarte mandra din nastere sufera o lovitura de moarte, A-ti cere iertare inseamna sa te umilesti, sa accepti ca esti gresit, si sa dai la moarte eul tau pacatos.
Imparatul David, se vede ca nu a avut dificultate in a admite ca a pacatuit. El insusi a pronuntat o sentinta aspra asupra celui din pilda spusa de Natan, fara sa banuiasca ca era vorba de el. Cand adevarul din pilda a fost descoperit si cel vinovat era el, David si-a luat reponsabilitatea pentru faptele lui si a acceptat tot ce Dumnezeu a trimis in viata lui fara ca sa murmure.Ani mai tarziu, fiul lui, Solomon scrie in Proverbe 28:13, inspirat din experienta parintilor lui: "Cine isi ascunde greselile nu propasesate, dar cine le martuirseste si se lasa de ele, capata indurare". Cine isi marturiseste pacatul, fie inaintea oamenilor fie inaintea lui Dumnezeu, propaseste, creste in cele spirituale. Capata iertarea si indurarea lui Dumnezeu si pacea inimii. Dar cine nu-si marturiseste pacatul, crestin fiind, cresterea lui spirituala stagneaza si poate merge din rau in mai rau. Oare caderea imparatului Saul nu a fost din cauza ca a actionat iresponsabil? La fel si imparatul Ozia, care s-a umplut de lepra din cauza ca si-a asumat dreptul de a tamaia si cand a fost atentionat ca a lucrat in mod iresponsabil.

Cand Dumnezeu ne pune in pozitii privilegiate, de privilegiu este atasata si responsabilitatea de a lucra dupa regulile divine. Cine este iresponsabil, ca Adam si Eva, vor gasi totdeauna pe altcineva ca sa blameze sau sa se scuze pentru actiunile lor. Dumnezeu ne-a incredintat sanatate, vedere, picioare sa umblam, intelepciune, si atatea alte haruri si binecuvantari. Ele ne-au fost date ca sa le folosim in slujba Lui. Noi trebuie sa stim ca raspundem in fata lui Hristos de tot ce am primit si am folosit in mod egoist ca si de ceea ce am facut ca lucrarea Lui sa progreseze. Noi trebuie sa ne asumam raspunderea pentru faptele noastre. Nu ne foloseste la nimic sa le scuzam, caci ceea ce scuzam acum s-ar putea sa ne acuze in fata judecatii divine.


Raspunzi in fata lui Hristos de tot ce faci, sau n-ai facut, de orice pas fara folos, de orice timp si har pierdut. De orice pas fara folos, de orice gand necredincios, de tot ce n-ai crescut frumos, raspunzi in fata lui Hristos. Raspunzi in fata lui Hristos de tot ce n-ai avut curat, de tot ce n-ai crescut frumos, de tot ce-ai dat sau ce n-ai dat. Raspunzi in fata lui Hristos acum si-n veci ai sa raspunzi. - O, de-ai fi numai credincios in tot ce-arati si-n tot ce-ascunzi. (Traian Dorz)

Doamne, ajuta-ma sa inteleg si sa nu uit ca trebuie sa-ti dau socoteala de tot ce mi-ai incredintat, Amin.

Sursa: resursecrestine.ro

Sa invatam sa ne asumam RESPONSABILITATEA !


"Ca fiinte umane suntem inzestrati cu libertatea de a alege si nu ne putem descotorosi de responsabilitate aruncand-o pe umerii lui Dumnezeu sau ai naturii. Trebuie sa o sustinem pe proprii umeri. De noi depinde." Arnold J. Toynbee

"Responsabilitatea este pretul maretiei. " Winston Churchill

"Daca ar fi sa ii dam un sut persoanei care ste responsabila pentru majoritatea problemelor cu care ne confruntam, nu am mai putea sa stam pe scaun timp de o luna."

Viata este mai degraba asemenea unui rau. Ne putem lasa in voia apei pentru a vedea unde ne vor purta curentii, dar avem destul control pentru a vasli inspre unul dintre maluri sau in amonte.

Unii pot incerca sa ne franeze si chiar sa puna blocaje in calea potentialului nostru, dar suntem singurii care putem opri masina sau schima directia. Performerii preiau controlul destinelor proprii. Refuza sa accepte faptul ca mostenirea, cultura, averea neta, infatisarea, educatia sau lipsa acesteia le controleaza vietile. Numai vointa, hotararea si determinarea sunt importante.

Ceea ce vreau sa spun este ca procesul de crestere poate fi folosit fie ca pretext pentru esec, fie ca motiv pentru succes. Este posibil sa nu fi crescut in cea mai minunata familie din lume, asemenea multor altora dintre noi, dar trebuie sa invatam sa ne eliberam de ea. Trebuie sa ne maturizam. Sa ne asumam responsabilitatea. Abia atunci vom intra pe drumul care conduce spre semnificatia reala.

Pasaje preluate din cartea lui Philip Baker : "Secretele oamenilor impliniti: de ce unii reusesc in timp ce altii esueaza" ,Editura Almatea 2008, Bucuresti"Responsibility
de Ana Iordache

Dumnezeu vorbeste lui Avraam si zice: "Eu sunt Dumnezeul Cel Atotputernic.Umbla inaintea Mea,si fii fara prihana." Deci noi trebuie sa traim prin credinta in Acest Dumnezeu si iata ca El I-si asuma toata responsabilitatea cu privire la viitorul meu.(asa a facut cu Avraam,asa face si cu noi)

Genez.17.1-11 Cu cei ce asculta si pazesc poruncile Lui, El face un legamant cu ei/noi si promisiunile Lui sunt: Viata vesnica este aceasta sa Te cunoasca pe Tine singurul Dumnezeu adevarat, si pe Isus Hristsos, pe care L-ai trimis Tu.

Apoi ne fagaduieste o mostenire nestricacioasa in Imaparatia Lui.Ioan 17:3-8,17 Cum? "Sfinteste-i prin adevarul Tau:Cuvantul Tau este adevarul. Isus a spus:EU sunt Calea, Adevarul si Viata". Iata ca cine--L are pe El ca DOMN si STAPAN al inimii lui, are viitorul asigurat. Crede omule si bizuie-te pe puterea tariei Lui.

A cui este responsabilitatea ca eu sa fiu biruitor (nu un invins)? RESPONSIBILITY se desparte in doua cuvinte: respons = responsabil , obligatie abillity = capacitate, pricepere.

Acum este randul nostru: Cum raspundem noi la abilitatea Lui Dumnezeu de a ne face victoriosi ?

Domnul Isus ne spune:"Eu sunt Vita,voi sunteti mladitele.Cine ramane in Mine, si in cine raman Eu,aduce multa roada;caci despartiti de Mine,nu puteti face nimic."(de citit Ioan 15 pana vom intelege cu mintea,cu inima cine suntem si cine poate sa fie biruitor ,victorios in noi,prin noi,pentru cei de langa noi ?)

"Pot totul in Hristos care ma intareste. Filip.4:13 Sa umblam in ascultare de voia Lui pana vom ajunge toti la unirea credintei si a cunostintei Fiului Lui Dumnezeu,la statura de om mare,la inaltimea staturii plinatatii lui Hristos; Efes.4:13 Sa ne hranim zilnic cu Cuvantul Lui Dumnezeu pentru a creste in cunoastere,si apoi aplicare,caci prin intrebuintare se fortifica sufletul.

Caci Dumnezeu a vrut ca toata plinatatea sa locuiasca in EL,si sa impace totul cu Sine,(si pe noi cu Dumnezeu) Cum?prin EL...prin sangele crucii Lui.Colos.1:19-23 Aceasta-i abilitatea Lui Dumnezeu,de a ne face victoriosi,in Hristos Isus.(greu de priceput pentru o minte limitata) Domnul Isus zice: " Ferice mai degraba de ceice asculta Cuvantul Lui Dumnezeu,si-l pazesc(pastreaza). Luc.11:28 Sufletul nostru se cere alimenatat cu Cuvantul Lui Dumnezeu care-i viu si lucreaza (Evr.4:12) in noi, prin puterea credintei, transformarea, sa ajungem la statura de om mare care nu se mai teme de orice"adiere de vant"precum un copil. Nu te teme,Eu sunt cu tine in toate zilele vietii tale!"

Dar tu omule, care esti un pumn de tarana, marunt,si nevrednic, de care am EU grija in toate zilele vietii tale,stai in ascultare si pazesti poruncile Mele???? Eu Mi-am luat responsabilitatea sa-ti port de grija si am si abilitatea de a rezolva problemele tale, stai tu linistit increzandu-te in puterea tariei Mele, sa-Mi auzi glasul cand te indrept pe Cale sa nu te ratacesti ?


sâmbătă, octombrie 18, 2008

vineri, octombrie 17, 2008

joi, octombrie 16, 2008

That's my Father! That's my King!


TATAL NOSTRU CARE ESTI IN CERURI


"Tata,a sosit ceasul !Proslaveste pe Fiul Tau,ca si Fiul Tau sa Te proslaveasca pe Tine,dupa cum I-ai dat putere peste orice faptura,ca sa dea viata vesnica tuturor acelora pe cari I i.ai dat Tu. Si viata vesnica este aceasta : sa Te cunoasca pe Tine, singurul Dumnezeu adevarat,si pe Isus Hristos,pe care L-ai trimis Tu.


Am facut cunoscut Numele Tau oamenilor,pe care Mi i-ai dat din lume.Ai Tai erau,si Tu Mi i-ai dat ; si ei au pazit Cuvantul Tau.. Acum au cunoscut ca tot ce Mi-ai dat Tu,vine dela Tine. Caci le-am dat cuvintele,pe cari Mi le-ai dat Tu.Ei le-au primit,si au
cunoscut cu adevarat ca dela Tine am iesit,si au crezut ca Tu M-ai trimis.
Ioan 17.1-8Celor care cred in Fiul Lui Dumnezeu le spune cum sa se roage la Tatal Lui si Tatal celor care-L cred. Dar tuturor celor ce L-au primit,adica celorce cred in Numele Lui,le-a dat dreptul sa se faca copii ai lui Dumnezeu. Ioan 1.12-14

Cum sa intelegem rugaciunea "Tatal nostru"


"Iata dar cum trebuie sa va rugati,zice tuturo celor care l-au primit ca Domn. Cand te rogi rugaciunea "Tatal nostru" stabileste fundamentul relatiei tale cu Dumnezeu. EL nu este doar Creatorul tau ; El este Tatal tau. Poti crea ceva fara sa ai legatura cu acel lucru, dar daca esti parinte, acel lucru va fi mereu al tau. Astazi poti veni la Dumnezeu cu siguranta ca esti
al Lui. Poti sa-I spui Ava,un termen de alint care inseamna Tata,Taticule.Rom.8.15


"Sfinteasca-Se Numele Tau" inseamna ca El este mai mult decat Tatal tau,El este Dumnezeul tau. El este vrednic de dragostea ta,dar El iti cere respectul. Cum trebuie ca noi sa ne apropiem de Dumnezeu?
Cu nemultumirirle noastre,cu cererile noastre si cu o lipsa de dorinte? NU :
"Intrati cu laude pe portile Lui,intrati cu cantari in curtile Lui !
Laudati-I Numele" .Ps.100. 4
De ce ? vedeti in Ps. 103 si 104 cine este Dumnezeu !!!...Din vanturi Iti faci soli,si din flacari de foc,slujitori.Tu ai asezat pamantul pe tamelia lui,si niciodata nu se va clatine...nimic nu se face fara stirea Ta. Cat esti de minunat Dumnezeule Mare si Atotputernic, si cat de minunate sunt
lucrarile Tale !


"Vie Imaparatia Ta" = atunci declansaza puterea Lui Dumnezeu.


"Faca-se voia Ta"atunci declansaza scopul Lui Dumnezeu.
"Painea nostra cea de toate zilele" = declansaza purtarea Sa de grije fata de copii Lui. Lucrurile care iti lipsesc si dupa care tanjesti incep sa curga in viata ta fiindca acum ai acces la puterea Lui,ai descoperit scopul Lui pentru tine si umbli pe calea Lui.


"Si ne iarta noua pacatele noastre,precum si noi iertam gresitilor nostri". Este mai usor sa ierti cand iti aduci aminte de lucrurile de care te-a iertat Dumnezeu si iti poti da seama ca dusmanii tai nu-L pot impiedica pe Dumnezeu sa-Si reverse binecuvantaril Lui peste tine. Amintirea bunatatii Lui fata de tine iti va da si tie bunatate sa-i ierti pe altii si chiar sa-i intelegi !
Efes.5.6-8 "Odinioara erati intuneric;dar acum sunteti lumina in Domnul Isus.Umblati
deci ca niste copii ai luminii.
Biruinta este a Domnului."Si nu ne duce pe noi in ispita,ci ne izbaveste de cel rau" inseamna ca incepem fiecare zi
pregatiti de lupta,ca ni se promite victoria si ca suntem protejati de atacurile lui Satan.
De aceea Domnul Isus a spus:"Iata deci cum trebuie sa va rugati".


Important este sa stim ca suntem in tabere adverse,lupta este declansata de Satan,dusmanul Lui Dumnezeu inca din gradina Edenului . Sagetile arzatoare ale celui rau sunt indreptate impotriva copiilor Lui Dumnezeu,zi si noapte da tarcoale ca un leu ,racneste si cauta pe cine sa inghita. Impotriviti-va lui tari in credinta.
DoamneTe rugam mareste-ne credinta. Ps.90 si 91 sunt absolut minunate. Caci El va porunci ingerilor Sai sa te pazeasca(nu ma rog ingerilor,pana si ei ne slujesc noua oamneilor si noi tot nemultumitori si razvratiti suntem de multe ori)in toate caile tale;si ei te vor duce pe
maini....de ce ?"Fiindca Ma iubeste - zice Domnul-deaceea il voi izbavi ;il voi ocroti,caci cunoaste Numele Meu. Cand Ma va chema,ii voi raspunde;voi fi cu el,in stramtorare,,il voi izbavi si-l voi proslavi.Il voi satura cu viata lunga,si-i voi arata mantuira Mea".


Am preluat din Cuvantul Lui Dumnezeu pentru azi din 14 Oct.2008 am mai
adugat cate ceva din ce mi-a dat Domnul meu.


Cu dragoste,
sora Ana Iordacheduminică, octombrie 12, 2008

Intelepciune: Proverbe cap. 3

1. Fiule, nu uita învăţăturile mele, şi păstrează în inima ta sfaturile mele!
2 Căci ele îţi vor lungi zilele şi anii vieţii tale, şi-ţi vor aduce multă pace.
3 Să nu te părăsească bunătatea şi credincioşia: leagă-ţi-le la gât, scrie-le pe tăbliţa inimii tale.
4 Şi astfel vei căpăta trecere şi minte sănătoasă, înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor.


5 Încrede-te în Domnul din toată inima ta, şi nu te bizui pe înţelepciunea ta!
6 Recunoaşte-L în toate căile tale, şi El îţi va netezi cărările.
7 Nu te socoti singur înţelept; teme-te de Domnul, şi abate-te de la rău!
8 Aceasta va aduce sănătate trupului tău, şi răcorire oaselor tale.
9 Cinsteşte pe Domnul cu averile tale, şi cu cele dintâi roade din tot venitul tău:
10 căci atunci grânarele îţi vor fi pline de belşug, şi teascurile tale vor geme de must.11 Fiule, nu dispreţui mustrarea Domnului, şi nu te mâhni de pedepsele Lui.
12 Căci Domnul mustră pe cine iubeşte, ca un părinte pe copilul pe care-l iubeşte!
13 Ferice de omul care găseşte înţelepciunea, şi de omul care capătă pricepere!
14 Căci câştigul pe care-l aduce ea este mai bun decât al argintului, şi venitul adus de ea este mai de preţ decât aurul;
15 ea este mai de preţ decât mărgăritarele, şi toate comorile tale nu se pot asemui cu ea.
16 În dreapta ei este o viaţă lungă; în stânga ei, bogăţie şi slavă.
17 Căile ei sunt nişte căi plăcute, şi toate cărările ei sunt nişte cărări paşnice.
18 Ea este un pom de viaţă pentru cei ce o apucă, şi cei ce o au sunt fericiţi.19 Prin înţelepciune a întemeiat Domnul pământul, şi prin pricepere a întărit El cerurile;
20 prin ştiinţa Lui s-au deschis Adâncurile, şi strecoară norii roua.
21 Fiule, să nu se depărteze învăţăturile acestea de ochii tăi: păstrează înţelepciunea şi chibzuinţa!
22 Căci ele vor fi viaţa sufletului tău, şi podoaba gâtului tău.
23 Atunci vei merge cu încredere pe drumul tău, şi piciorul nu ţi se va poticni.


24 Când te vei culca, vei fi fără teamă, şi când vei dormi, somnul îţi va fi dulce.25 Nu te teme nici de spaimă năpraznică, nici de o năvălire din partea celor răi;
26 căci Domnul va fi nădejdea ta, şi El îţi va păzi piciorul de cădere.
27 Nu opri o binefacere celui ce are nevoie de ea, când poţi s-o faci.
28 Nu zice aproapelui tău: "Du-te şi vino iarăşi; îţi voi da mâine!" când ai de unde să dai.
29 Nu gândi rău împotriva aproapelui tău, când locuieşte liniştit lângă tine.
30 Nu te certa fără pricină cu cineva, când nu ţi-a făcut nici un rău.
31 Nu pizmui pe omul asupritor, şi nu alege nici una din căile lui!

32 Căci Domnul urăşte pe oamenii stricaţi, dar este prieten cu cei fără prihană.
33 Blestemul Domnului este în casa celui rău, dar locuinţa celor neprihăniţi o binecuvântează.
34 Când are a face cu cei batjocoritori, Îşi bate joc de ei, dar celor smeriţi le dă har.
35 Înţelepţii vor moşteni slava, dar partea celor nebuni este ruşinea.
miercuri, octombrie 08, 2008

duminică, octombrie 05, 2008

Viata e nedreapta...asa ca...bucura-te ! :)
Ciudat titlu, nu? Paradoxal mai bine zis. Sa ma "explicitez":) mai bine: de fapt viata e urat mirositoare, zgomotoasa, cruda, nepasatoare, salbatica, nefiresc de cruda cu cei care merita cel mai putin; viata ia ceea ce tu ai de oferit, uita de tine si trece mai departe; viata este complicata, prea putine se intampla asa cum ar trebui sa se intample pe aceasta planeta aflata cu susu-n jos.

Viata e nedreapta. A fi cel mai bun nu e totuna cu a fi invingator. Inotatorul olimpic Ian Thorpe stie cat de adevarat este acest lucru. Recunoscut de multi ca fiind unul dintre cei mai rapizi inotatori ai lumii, era de asteptat ca Thorpe sa devina campionul olimpic in 2004 la proba de 400m liber, la care era cel mai bun. Apoi, la concursul din Sydney, tocmai isi lua pozitia de start inainte de concurs cand s-a intamplat un lucru ingrozitor: a cazut de pe blocul de start in bazin.

Thorpe a fost descalificat. Asta-i viata; regulile sunt scrise cat se poate de clar. Inotatorul dezolat a facut apel, dar un arbitru si un juriu de competitie alcatuit din trei persoane au refuzat audierea. Ian Thorpe , certul castigator al medaliei de aur din partea Australiei, nu avea sa fie nici macar in apa la proba la care excela. Au urmat reactii de revolta, iar australienii s-au infuriat pe arbitri. Nimanui nu-i plac chitibusurile tehnice nemiloase, dar regulile sunt reguli.Iah Thorpe, cel mai rapid inotator al lumii, si-a linistit compatriotii spunand: "Eu am acceptat aceste fapt,iar acum toti trebuie sa faca la fel. Desi pare nedrept, si de multe ori viata e nedreapta, trebuie sa mergem mai departe. Nu ma consider ghinionist sau batut de soarta".

Am vazut acest tip de drama jucata de multe ori pana acum. Un tanar atlet se pregateste o viata intreaga pentru momentul apoteotic. Atletul face toate sacrificiile imaginabile, jertfind o viata normala si multe din bucuriile unei copilarii si adolescente obisnuite, pentru acesta unica sansa de a ajunge cel mai bun din lume.

Apoi se intampla ceva: o entorsa, o cadere urata, chiar o criza politica, precum incazul retragerii SUA din Olimpiada din 1980 - sau a retragerii foste Rep. Sovietice in 1984.

Ni se pune pur si simplu un nod in gat cand vedem lacrimile unui tanar sau ale unei tinere care au renuntat la atat de multe pentru ca sa se aleaga cu atat mai putin - in afara de o lectie in plus cuprinsa in propozitia viata e nedreapta. Izbandain alergare nu e intotdeauna a celor iuti.

Eclesiastul 9:11-12" Am mai văzut apoi sub soare că nu cei iuţi aleargă, că nu cei viteji câştigă războiul, că nu cei înţelepţi câştigă pâinea, nici cei pricepuţi bogăţia, nici cei învăţaţi bunăvoinţa, ci toate atârnă de vreme şi de împrejurări.
Căci omul nu-şi cunoaşte nici măcar ceasul, întocmai ca peştii prinşi în mreaja nimicitoare, şi ca păsările prinse în laţ; ca şi ei sunt prinşi şi fiii oamenilor în vremea nenorocirii, când vine fără veste nenorocirea peste ei. "

Dar asta nu ne prea convine. Lucrurile ar trebui sa fie corecte, nu-i asa? Toti am fi de acord ca viata - si oamenii care-o traiesc - ar trebui sa respecte regulile. Dreptatea e ca un instinct natural pe care-l purtam inluntrul nostru. C.S.Lewis demonstsreaza in "Crestinismul pur si simplu" ca nimeni nu pune vreodata la indoiala acel standard al dreptatii elementare; pare a fi grefat pe fiinta noastra de la nastere.

De ce avem aceasta idee? De ce suntem asa de ingroziti de cartea lui Iov, in care tot ce e mai rau i se intampla celui mai bun om? Suntem facuti dupa chipul unui Dumnezeu al dreptatii, suntem creati pentru raiul dreptatii desavarsite. Dupa cum ne-a spus deja Solomon, vesnicia este inscrisa in inimile noastre. Suntem creati pentru rai, unde viata e dreapta; dar deocamdata trebuie sa ne multumim cu pamantul, unde viata ne imparte cartile masluite.

Dupa cum am vazut de nenumarate ori, avem in fata o carte uimitoare (Eclesiastul). Solomon ne da toate motivele imaginabile sub soare sa fim posomoarati. Ne spune ca moartea invinge invariabil si ca viata intotdeauna triseaza. Ne anunta ca cel mai concentrat si sustinut efort depus de noi nu ne ofera nici o garantie. Apoi, ca intotdeauna, ne spune sa ne bucuram!

Mesajul lui Solomon nu e ca trebuie sa glazuram viata cu ciocolata, ci ca viata nu are nevoie de glazura! Viata e nedreapta, iar moartea implacabila, dar avem ceva si se face ca avem inaintea noastra tocmai acesta zi - un dar de la Dumnezeu, plin cu placeri, frumusete, munca in care gasim satisfactie, si pretioasa prezenta a lui Dumnezeu care vegheaza peste tot.

Viata e urat mirositoare, zgomotoasa, cruda si nepasatoare. Cu atat e Dumnezeu mai plin de slava atunci cand il putem vedea in intuneric, il putem simti in frig si il putem imbratisa in valea umbrei mortii! El trece victorios dincolo de cele mai deprimante observatii pe care tu sau Solomon ati putea sa le faceti. Cum sa traim, deci? Cu BUCURIE!

Nedreptatea acestei lumi, odata cu moartea insasi, va fi inghitita in mare biruinta a lui Isus Hristos asupra mortii si asupra acestei lumi.


Nu te teme de viata - Teme-te de Dumnezeu

Eclesiastul 3:14-15 "Am ajuns la cunoştinţa că tot ce face Dumnezeu dăinuieşte în veci, şi la ceea ce face El nu mai este nimic de adăugat şi nimic de scăzut, şi că Dumnezeu face aşa pentru ca lumea să se teamă de El.
Ce este, a mai fost, şi ce va fi, a mai fost; şi Dumnezeu aduce iarăşi înapoi ce a trecut."

Dumnezeu nu opereaza altfel decat cu desavarsire si pentru vesnicie. Daca Dumnezeu a facut ceva, n-ai nimic de adaugat, nimic de scazut si n-ai cum sa-i pui capat. Chiar daca un apus peste muntii Stancosi nu dainuie in veci, sentimentul vesniciei te invaluie in timp ce te afli in prezenta Lui: "Iata o lucrare desavarsita; o capodopera. Nu pot adauga nimic, nu pot scadea nici o iota. Asa incat, stau pur si simplu, umil si fara grai".

Planul pe care Dumnezeu il are cu viata ta e la fel de uimitor si infricosator ca si apusul de maine. Poftim? Te indoiesti de planul acesta? E desavarsit; dainuie in veci; nu suporta corecturi. Trebuie sa ne gasim linistea stiind ca e desavarsit, dar si sa raspundem printr-o frica binefacatoare.

Ai citi corect? Frica? Chiar daca acest cuvant apare destul de rar in predicile si studiile bibilce de astazi, el ramane in Cuvantul desavarsit, imuabil al lui Dumnezeu. Sa insemne asta ca trebuie sa fim coplesiti de frica fata de Domnul - sa tremuram cand intram in biserica sau cand incepem rugaciunea de dimineata? Nu in felul in care ne este frica de vreo amenintare, de pilda un animal salbatic, un dezastru sau o nenorocire care sa se abata asupra cuiva din familia noastra. Nu, aceste fel de frica o simtim in prezenta a ceva prea minunat ca sa poata incapea in cuvinte.

Ai vizitat vreodata Cascada Niagara si ai mers vreodata cu trenuletul Maid of the Mist chiar in bazinul acelei catarcte asurzitoare? E putin infricosator sa stai acolo, la cativa metri de o putere extraordinara, asurzit de vuietul a 6 milioane de metri cubi de apa navalind de pe stanca la fiecare minut si cazand in gol 50 de metri pana in bazinul din fata ta. Stropii te lovesc si poti efectiv sa simti cum te izbesc in fata undele sonore. Privesti la inspaimantatoarea putere a apelor care se sparg si, cuprins de uimire, te simti mic si fragil.

Cand privesti soarele cum coboara peste muntii Stancosi, pictand cerul in nuante de rosu si portocaliu, incepi sa reflectezi la marimea si temperatura acelei stele solare si faptul ca intr-o milionime de secunda ai inceta sa existi daca ai fi mai aproape de ea. Te simti mic, plin de teama si coplesit.

Cel care e Singurul in masura sa fixeze soarele in spatiu si sa creeze cascada e mult mai demn de frica si uimirea noastra. El tine intreg spatiul si timpul in mana Sa, si cat de mici suntem noi in comparatie cu acestea?


Iata o teama cufundata in dragoste - felul in care ne era poate frica de mamele si tatii nostri pamantesti, dar de miliarde de ori mai tare. E o frica ce inspira adoratie asa cum vapaia inspira caldura. Viata? N-avem nici un motiv sa ne temem de ea. Dumnezeu? Aveam toate motivele. Ne temem de maretia Lui, de infinitatea Lui, de mania Lui, si prin urmare, ne temem la gandul ca am putea vreodata sa ne instrainam de prietenia Lui, sa ne indepartam de prezenta Lui, sa fim vaduviti de puterea Lui, asa cum a facut Solomon.

Ne temem de puterea zguduitoare a unei iubiri atat de neclintite incat sa il trimita pe Singurul Sau Fiu ca sa moara. Ne temem de intunericul cumplit al departarii lui Dumnezeu, asa cum l-a trait Hristos pe Calvar. Stam in fata crucii si ne dam seama ca nu putem adauga nimic. Nu putem scadea nimic. Jertfa este desavarsita si definitiva, iar teama noastra se transforma in nesfarsita iubire si devotiune.

(Pasaje preluate din cartea lui David Jeremiah "In cautarea raiului pe pamant")


joi, octombrie 02, 2008

MENS AGITAT MOLEM

Va intrebati poate: ce ar putea sa mai insemne si asta? :) Si eu m-am intrebat. O alta intrebare pe care v-o veti pune este: oare despre ce are de gand fata asta sa scrie in articolul ? Incepem sa raspundem pe rand la curiozitatile voastre si ale mele. :)

"Mens agitat molem" (Virgiliu) inseamna: "Mintea pune in miscare corpul." Aceasta expresie din limba latina se gaseste pe emblema Universitatii Lucian Blaga din Sibiu.

Da, v-ati prins...a inceput facultatea...hiu....ce bine...credeam ca nu mai incepe odata... Eu una am asteptat cu nerabdare sa merg din nou la facultate. Iubesc scoala, imi place sa ii ascult pe profesorii mei fiecare atat de diferit si de bine informat atat in domeniul sau cat si multicultural.De exemplu profesorul de geometrie ne-a explicat unele din secretele aviatiei. Dupa ce ne-a predat cursul curbelor in spatiu, a sferei si a altor paraboloizi faimosi , la un seminar, profesorul a desenat Terra si ne-a aratat ca distanta cea mai scurta sa zicem dintre Bucuresti si New York nu este zburata de avioane in felul urmator: decoleaza si continua sa se inalte pana la o anumita altitudine, iar apoi merge constant, orizontal, pana cand ajunge aproape de destinatie dupa care aterizeaza, nu. Ci ele continua sa se inalte, adica sa zboare pe o panta ascendenta pana la un anumit punct (probabil jumatatea distantei dintre locul de decolare si destinatie) iar apoi o coboara, acesta fiind cea mai scurta ruta prin aer de la - cum am dat exemplu- Bucuresti la New York. Bineinteles, ne-a aratat o parte din demonstratie (care ne interesa cel mai mult) si ne-a recomandat un anumit matematician care s-a ocupat de intreaga demonstratie. Si m-am convins singura ca are dreptate cand m-am uitat pe geam si am vazut oblicele pe care le lasa urmele avioanelor ce brazdeaza cerul.


Cu ocazia ceremoniei de deschidere a ULB Sibiu in Aula Facultatii de Litere au participat numeroase cadre didactice, personalitati ale orasului precum si Ambasadorul Rusiei in Romania. Apropo: stiati ca Steliana Nistor este studenta a ULB Sibiu? A fost premiata de catre Rectorul Universitatii pentru performantele de la Bei Jing.De asemenea, printre cei care au tinut cuvantari a fost si Prefectul Sibiului, domnul Ilie Mitea. Am pastrat ultimele cuvinte ale acestuia adresate studentilor: "Si acum in incheiere voi exprima 3 ganduri pe care le am si atunci cand ii port in rugaciune pe copii mei: Sa va dea Dumnezeu sanatate, putere de munca si invatatura." Discursul acestuia s-a incheiat astfel: "Doamne-ajuta!" Am aflat ulterior de la tata ca in fiecare duminica domnul Ilie Mitea merge la catedrala. Parerea mea este ca e bine sa avem oameni credinciosi care sa ne conduca orasul. Dar si mai bine daca ei L-ar cunoaste pe Dumnezeu intr-un mod real, intim, profund, personal.


Aaaaassshhhhaaaa... acum ne continuam drumetia si prin sala A17, in care astazi ne-am reunit cu totii - sau aproape toti :) - profesori si studenti de la Matematica-Informatica anii I, II si III. A fost un timp foarte placut. Au luat cuvantul mai multe cadre didactice, printre care Seful Departamentului de Matematica - prof. dr. Dumitru Acu, inspectorul judetului Nicolae Suciu , conferentiar Nicolae Secelean precum, inca multi altii precum si secretara noastra "mama noastra" cum i se spune:).


Intr-adevar isi merita numele: nu este o secretara care sa strige la studenti, sa se enerveze pe ei, sa nu ii ajute: nu se supara daca o intrebi de 10 ori despre data anumitor evenimente, nu are program restrictionat cu studentii, ci cat timp ea este acolo te ajuta cu tot ce poate.
Avem parte de niste profesori care tin la studentii lor, le pasa si transmit o caldura prietenoasa. Bineinteles sunt si severi si exigenti si asta spre binele nostru. Si bineinteles ca exista si exceptii de la regula.:)


Cred ca cel mai mult mi-a placut cum a vorbit secretara :). Printre altele ne-a spus ca vom termina facultatea total schimbati: atat fizic, emotional, intelectual si social. Si are mare dreptate. Facultatea este o treapta spre maturitate. Este un mediu prielnic in care te poti dezvolta, poti acumula cunostinte multilaterale (bineinteles daca doresti), poti invata sa te descurci pe cont propriu, sa sti sa gandesti pentru tine si nu sa lasi pe altii sa faca asta pt tine, sa sti sa ai opinii si sa le susti cu argumente. Aceasta cere pe langa partea cadrelor didactice, efortul fiecaruia.


Bun! Acestea fiind spuse va doresc tuturor studentilor ...ups...era sa zic "Bine ati venit!"...da, s-a repetat astazi de atatea ori...asa ...deci...sa va doresc..."un an nou"..."scolar, bineinteles" ;))...asa s-a exprimat cineva astazi la deschidere ...si a provocat multe surasuri pe sub mustati in sala ;)....asadar, sa va doresc : multa pofta de invatat, multa pofta de citit, multa pasiune, dati tot ce puteti si aveti mai bun din voi, si cu siguranta veti reusi....dar reusita singura nu iti va oferi implinirea sufleteasca ci va lasa un gol in inima ta...si nu te vei putea bucura...vei ajunge sa constati ca este doar "desertaciune si goana dupa vant".Asadar sa reconstituim mesajul: daca vrei sa te bucuri cu adevarat de succesul educational, daca vrei sa ai implinirea sufleteasca in ceea ce faci implica-L pe Dumnezeu in fiecare activitate. Iata reteta:
Iosua 1:8-9 Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale, şi atunci vei lucra cu înţelepciune.
Nu ţi-am dat Eu oare porunca aceasta: ,Întăreşte-te şi îmbărbătează-te? Nu te înspăimânta şi nu te îngrozi, căci Domnul, Dumnezeul tău, este cu tine în tot ce vei face."
Simplu, nu? :)


Am dorit in incheiere sa va las cu cateva ganduri care mi s-au parut mie importante si pe care le-am notat: am facut astazi pe reporteritza ;)) ...glumesc. :)


Conferentiar Nicolae Secelean:
"Orice domeniu din stiinta care nu este inteles NU POATE FI INVATAT!"
"Fara studiu individual nu se poate invata!"
"Cei care isi vad de treaba constant pot parcurge materia cu usurinta si cu note foarte bune!"Rectorul ULB:
"Avem misiunea de a crea personalitati." (Mai stiti revistele cu 100 de personalitati? Stiti cine sunt personalitatile? Scrie pe reviste: Oameni care au schimbat destinul lumii).Prof.dr. Dumitru Acu, Seful Departamentului de Matematica
citandu-l pe Confucius "Un lucru nu se poate intelge bine (mai ales in matematica)
*daca nu il exersezi, nu il practici , nu il repeti
*daca nu pui intrebari "
La incheierea festivitatii acesta a accentuat tinta preocuparii noastre: sa invatam si sa avem grija sa crestem atat intelectual cat si spiritual.Acelasi lucru vi-l recomand si eu! Dumnezeu sa ne dea intelepciune si putere sa-L glorificam in tot ce facem ! An scolar plin de impliniri sufletesti ....atunci cu siguranta ca va fi bine si pe celelalte planuri!:) Doamne-ajuta! Doamne da izbanda! Amin! Amin!


PILDELE SAU PROVERBELE LUI SOLOMON : CAP 2


1 Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învăţăturile mele,
2
dacă vei lua aminte la înţelepciune, şi dacă-ţi vei pleca inima la pricepere;
3
dacă vei cere înţelepciune, şi dacă te vei ruga pentru pricepere,
4
dacă o vei căuta ca argintul, şi vei umbla după ea ca după o comoară,
5 atunci vei înţelege frica de Domnul, şi vei găsi cunoştinţa lui Dumnezeu.


6 Căci Domnul dă înţelepciune; din gura Lui iese cunoştinţă şi pricepere.
7
El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăţie.
8 Ocroteşte cărările neprihănirii, şi păzeşte calea credincioşilor Lui.


9 Atunci vei înţelege dreptatea, judecata, nepărtinirea, toate căile care duc la bine.
10
Căci înţelepciunea va veni în inima ta, şi cunoştinţa va fi desfătarea sufletului tău;
11
chibzuinţa va veghea asupra ta, priceperea te va păzi,

12 ca să te scape de calea cea rea, de omul care ţine cuvântări stricate;
13
de cei ce părăsesc cărările adevărate, ca să umble pe drumuri întunecoase;
14 care se bucură să facă răul, şi îşi pun plăcerea în răutate,
15
care umblă pe cărări strâmbe, şi apucă pe drumuri sucite;
16 ca să te scape şi de nevasta altuia, de străina, care întrebuinţează vorbe ademenitoare,
17
care părăseşte pe bărbatul tinereţii ei, şi uită legământul Dumnezeului ei.

18 Căci casa ei pogoară la moarte, şi drumul ei duce la cei morţi:
19 nici unul care se duce la ea nu se mai întoarce, şi nu mai găseşte cărările vieţii.
20
De aceea, tu să umbli pe calea oamenilor de bine, şi să ţii cărările celor neprihăniţi!
21 Căci oamenii fără prihană vor locui ţara, şi oamenii neîntinaţi vor rămâne în ea;
22 dar cei răi vor fi nimiciţi din ţară, şi cei necredincioşi vor fi smulşi din ea.

miercuri, octombrie 01, 2008

Ai nevoie de oxigen ?


Pentru ca ziua sa-ti fie mai buna, de la 3 martie, pastorul Edi Constantinescu te invita sa-ti inviorezi diminetile descoperind, de fiecare data, proaspatul Cuvant al Scripturii. Urmareste emisiunea “OXIGEN”, de Luni pana Joi pe http://www.oxigen.tv/.


Este un site pe care mi l-a recomandat Ibi. Multumesc inca o data, Ibi! :)

E intersant si aprofundeaza Scriptura prin sfaturi practice. Filtrati mesajele. Daca va place, puteti viziona in fiecare zi un mesaj revigorant de 15 minute. :)

PILDELE SAU PROVERBELE LUI SOLOMON : CAP 1


1 Pildele lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel,


2 pentru cunoaşterea înţelepciunii şi învăţăturii, pentru înţelegerea cuvintelor minţii;
3 pentru căpătarea învăţăturilor de bun simţ, de dreptate, de judecată şi de nepărtinire;
4 ca să dea celor neîncercaţi agerime de minte, tânărului cunoştinţă şi chibzuinţă, -
5 să asculte însă şi înţeleptul, şi îşi va mări ştiinţa, şi cel priceput, şi va căpăta iscusinţă -
6 pentru prinderea înţelesului unei pilde sau al unui cuvânt adânc, înţelesul cuvintelor înţelepţilor şi al cuvintelor lor cu tâlc.


7 Frica Domnului este începutul ştiinţei; dar nebunii nesocotesc înţelepciunea şi învăţătura.
8 Ascultă, fiule, învăţătura tatălui tău, şi nu lepăda îndrumările mamei tale!
9 Căci ele sunt o cunună plăcută pe capul tău, şi un lanţ de aur la gâtul tău.
10 Fiule, dacă nişte păcătoşi vor să te amăgească, nu te lăsa câştigat de ei!
11 Dacă-ţi vor zice: "Vino cu noi! Haidem să întindem curse ca să vărsăm sânge, să întindem fără temei laţuri celui nevinovat;
12 haidem să-i înghiţim de vii, ca locuinţa morţilor, şi întregi, ca pe cei ce se pogoară în groapă;
13 vom găsi tot felul de lucruri scumpe, şi ne vom umple casele cu pradă;
14 vei avea şi tu partea ta la fel cu noi, o pungă vom avea cu toţii!" -
15 fiule, să nu porneşti la drum cu ei, abate-ţi piciorul de pe cărarea lor!


16 Căci picioarele lor aleargă la rău, şi se grăbesc să verse sânge.
17 Dar degeaba se aruncă laţul înaintea ochilor tuturor păsărilor;
18 căci ei întind curse tocmai împotriva sângelui lor, şi sufletului lor îşi întind ei laţuri.
19 Aceasta este soarta tuturor celor lacomi de câştig: lăcomia aduce pierderea celor ce se dedau la ea.


20 Înţelepciunea strigă pe uliţe, îşi înalţă glasul în pieţe:
21 strigă unde e zarva mai mare; la porţi, în cetate, îşi spune cuvintele ei:


22 "Până când veţi iubi prostia, proştilor? Până când le va plăcea batjocoritorilor batjocura, şi vor urî nebunii ştiinţa?
23 Întoarceţi-vă să ascultaţi mustrările mele! Iată, voi turna duhul meu peste voi, vă voi face cunoscut cuvintele mele...
24 Fiindcă eu chem şi voi vă împotriviţi, fiindcă îmi întind mâna şi nimeni ia seama,
25 fiindcă lepădaţi toate sfaturile mele, şi nu vă plac mustrările mele,
26 de aceea şi eu, voi râde când veţi fi în vreo nenorocire, îmi voi bate joc de voi când vă va apuca groaza,
27 când vă va apuca groaza ca o furtună, şi când vă va învălui nenorocirea ca un vârtej, când va da peste voi necazul şi strâmtorarea.
28 Atunci mă vor chema, şi nu voi răspunde; mă vor căuta, şi nu mă vor găsi.
29 Pentru că au urât ştiinţa, şi n-au ales frica Domnului,
30 pentru că n-au iubit sfaturile mele, şi au nesocotit toate mustrările mele.
31 De aceea se vor hrăni cu roada umbletelor lor, şi se vor sătura cu sfaturile lor.
32 Căci împotrivirea proştilor îi ucide, şi liniştea nebunilor îi pierde;
33 dar cel ce m-ascultă va locui fără grijă, va trăi liniştit şi fără să se teamă de vreun rău.