luni, iulie 21, 2008

Laudă, suflete, pe Domnul!
Psalmul 146

1 Lăudaţi pe Domnul! Laudă, suflete, pe Domnul!2 Voi lăuda pe Domnul cât voi trăi, voi lăuda pe Dumnezeul meu cât voi fi.

3
Nu vă încredeţi în cei mari, în fiii oamenilor, în care nu este ajutor.

4 Suflarea lor trece, se întorc în pământ, şi în aceeaşi zi le pier şi planurile lor.

5
Ferice de cine are ca ajutor pe Dumnezeul lui Iacov, ferice de cine-şi pune nădejdea în Domnul, Dumnezeul său!

6
El a făcut cerurile


şi pământul, marea


şi tot ce este în ea.El
ţine credincioşia în veci.
7
El face dreptate celor asupriţi; dă pâine celor flămânzi:


Domnul izbăveşte pe prinşii de război;


8
Domnul deschide ochii orbilor; Domnul îndreaptă pe cei încovoiaţi;

Domnul iubeşte pe cei neprihăniţi.


9
Domnul ocroteşte pe cei străini, sprijineşte pe orfan şi pe văduvă, dar răstoarnă calea celor răi.


10
Domnul împărăţeşte în veci; Dumnezeul tău, Sioane, rămâne din veac în veac!Lăudaţi pe Domnul!