sâmbătă, aprilie 19, 2008

What Jesus Did! - Fasting?Then the followers of John came to Jesus. They said to Jesus, "We and the Pharisees fast often. But your followers don't fast. Why?" Jesus answered, "{When there is a wedding,} the friends of the bridegroom are not sad while he is with them. But the time will come when the bridegroom will leave them. The friends are sad when the bridegroom leaves. Then they will fast.

- Matthew 9:14-15 (ERV)

THOUGHT:

Jesus wanted John's disciples, along with his own disciples, to realize that while he was with them, it was a time of joy. This was not a time of mourning or fasting or weeping. It's simply inappropriate to fast at wedding feast.


No, a wedding feast is a time of celebration. But as bold as this statement is about Jesus' presence altering everything, we also find a hint that his death will alter everything again, and this time in a much more painful way. The point: Jesus' presence conditions the time; it changes everything; it determines our joy.PRAYER:

Almighty and tender Shepherd, I thank you for loving me so much that you hear my prayers. I believe that Jesus' presence means joy for my life. But I also recognize that I live between his two appearances on earth, and thus the joy is not as great as it was when he was here and far less than it will be when he returns. Give me strength, courage, and joy so that I can face the challenges of this waiting time with faithfulness. In Jesus' name I pray. Amen.

Related Scriptures:


Revelation 19:6-9

6 Then I heard what sounded like a great multitude, like the roar of rushing waters and like loud peals of thunder, shouting:

"Hallelujah!

For our Lord God Almighty reigns.

7 Let us rejoice and be glad

and give him glory!

For the wedding of the Lamb has come,

and his bride has made herself ready.

8Fine linen, bright and clean,

was given her to wear." (Fine linen stands for the righteous acts of the saints.)

9 Then the angel said to me, "Write: 'Blessed are those who are invited to the wedding supper of the Lamb!' " And he added, "These are the true words of God."


Matt. 12:42

42 The Queen of the South will rise at the judgment with this generation and condemn it; for she came from the ends of the earth to listen to Solomon's wisdom, and now one greater than Solomon is here.


Matt. 26:27-29

27 Then he took the cup, gave thanks and offered it to them, saying, "Drink from it, all of you.

28 This is my blood of the[a] covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins.

29I tell you, I will not drink of this fruit of the vine from now on until that day when I drink it anew with you in my Father's kingdom."

Asa vorbeste Domnul, Dumnezeul tau!Isaia 43:1 "Acum, aşa vorbeşte Domnul, care te-a făcut, Iacove, şi Cel ce te-a întocmit, Israele!" Nu te teme de nimic, căci Eu te izbăvesc, te chem pe nume: eşti al Meu."

Isaia 43:5 Nu te teme de nimic, căci Eu sunt cu tine,

Isaia 43

10 "Voi sunteţi martorii Mei - ,zice Domnul, - voi şi Robul Meu pe care L-am ales, ca să ştiţi, ca să Mă credeţi şi să înţelegeţiEu sunt: înainte de Mine n-a fost făcut nici un Dumnezeu, şi după Mine nu va fi,

11 Eu, Eu sunt Domnul, şi afară de Mine nu este nici un Mântuitor!

12 Eu am vestit, am mântuit, am prorocit, nu sunt străin între voi; voi Îmi sunteţi martori - ,zice Domnul, - că Eu sunt Dumnezeu.

13 Eu sunt de la început, şi nimeni nu izbăveşte din mâna Mea; când lucrez Eu, cine se poate împotrivi?"

Isaia 43

15 Eu sunt Domnul, Sfântul vostru, Făcătorul lui Israel, Împăratul vostru."

16 Aşa vorbeşte Domnul, care a croit un drum pe mare, şi o cărare pe apele cele puternice,

17 care a scos care şi cai, o oştire şi războinici viteji, culcaţi deodată împreună, ca să nu se mai scoale, nimiciţi, şi stinşi ca un muc de lumânare:

18 "Nu vă mai gândiţi la ce a fost mai înainte, şi nu vă mai uitaţi la cele vechi!

19 Iată, voi face ceva nou, şi-i gata să se întâmple: să nu-l cunoaşteţi voi oare? Voi face un drum prin pustie, şi râuri în locuri secetoase.

20 Fiarele câmpului Mă vor slăvi, şacalii şi struţii, pentru că voi da ape în pustie, şi râuri în locuri secetoase, ca să adap pe poporul Meu, pe poporul Meu cel ales,

21 poporul pe care Mi l-am alcătuit, ca să vestească laudele Mele."


Isaia 41

8 Dar tu, Israele, robul Meu, Iacove, pe care te-am ales, sămânţa lui Avraam, prietenul Meu,

9 tu, pe care te-am luat de la marginile pământului, şi pe care te-am chemat dintr-o ţară depărtată, căruia ţi-am zis: "Tu eşti robul Meu, te aleg, şi nu te lepăd!"

10 nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta Mea biruitoare.

11 Iată, înfruntaţi, şi acoperiţi de ruşine, vor fi toţi cei ce sunt mâniaţi pe tine; vor fi nimiciţi şi vor pieri, cei ce ţi se împotrivesc.

12 Îi vei căuta, şi nu-i vei mai găsi, pe cei ce se certau cu tine; vor fi nimiciţi, vor fi pierduţi cei ce se războiau cu tine.

13 Căci Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, care te iau de mâna dreaptă şi-ţi zic: "Nu te teme de nimic, Eu îţi vin în ajutor!

14 Nu te teme de nimic, viermele lui Iacov, şi rămăşiţă slabă a lui Israel; căci Eu îţi vin în ajutor, - zice Domnul, - şi Sfântul lui Israel este Mântuitorul tău.Dumnezeu
Isaia 40:

27 "Pentru ce zici tu, Iacove, pentru ce zici tu, Israele: ,Soarta mea este ascunsă dinaintea Domnului, şi dreptul meu este trecut cu vederea înaintea Dumnezeului meu?'

28 Nu ştii? N-ai auzit? Dumnezeul cel veşnic, Domnul a făcut marginile pământului. El nu oboseşte, nici nu osteneşte; priceperea Lui nu poate fi pătrunsă.

29 El dă tărie celui obosit, şi măreşte puterea celui ce cade în leşin.

30 Flăcăii obosesc şi ostenesc, chiar tinerii se clatină;

31 dar cei ce se încred în Domnul îşi înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii; aleargă şi nu obosesc, umblă, şi nu ostenesc."