joi, ianuarie 24, 2008

What Jesus did? - for January 25
Led to the Test - Matthew 4:1

Then the Spirit led Jesus into the desert. Jesus was taken there to be tempted by the devil. (ERV)Key Thought
Most of us hate tests -- whether they're school tests, professional tests, or life tests. Spiritual tests are the most difficult of all. Yet in this passage, Jesus faces a test that the Spirit of God led him to experience. This test immediately confronts Jesus with a choice about the direction of his ministry: Would he take shortcuts or would he pay the full price of redeeming humanity? Jesus chose the long way, the hard way, the way of the cross and suffering. It's said that "The longest distance between two points is a shortcut!" Jesus refuses the shortcut and lives up to God's expectations for him as he is led by the Spirit. He refuses to compromise and chooses to be the obedient Son. There is great comfort for us in this. Because Jesus experienced temptation and was victorious, he can help us in our times of trials and temptations. (Heb. 2:18; Heb. 4:15) In addition, his Spirit leads us and molds us into greater strength as we follow him. Let's seek help in overcoming our own temptations, and the result will be victory just as Jesus conquered sin by overcoming all of his temptations!Today's Prayer
Holy and Righteous Father, thank you for having Jesus face times of temptation. I believe he was perfectly holy, so his life helps me put mine into perspective. Thank you for giving me the Holy Spirit to help and strengthen me in my times of crisis and trial. Thank you for Jesus who sits at your side interceding for me as I face my temptations. May the testing of my faith -- the trials I face and the temptations Satan throws in my way -- produce greater character in me. I want people to see my character and know that I am seeking to honor you. In Jesus' name. Amen.

I've got the joy, joy, joy, joy down in my heart

Da, Da , Da!
Psalmii 18:28 Da, Tu îmi aprinzi lumina mea. Domnul, Dumnezeul meu, îmi luminează întunericul meu.


Psalmii 22:9 Da, Tu m-ai scos din pântecele mamei, m-ai pus la adăpost de orice grijă la ţâţele mamei mele;
Psalmii 22:10 de când eram la sânul mamei, am fost sub paza Ta, din pântecele mamei ai fost Dumnezeul meu.
Psalmii 23:6 Da, fericirea şi îndurarea mă vor însoţi în toate zilele vieţii mele, şi voi locui în Casa Domnului până la sfârşitul zilelor mele.


Psalmii 25:3 Da, toţi cei ce nădăjduiesc în Tine nu vor fi daţi de ruşine: ci de ruşine vor fi daţi cei ce Te părăsesc fără temei.

Psalmii 33:21 Da, inima noastră îşi găseşte bucuria în El, căci avem încredere în Numele Lui cel Sfânt.

Psalmii 39:5 Iată că zilele mele sunt cât un lat de mână, şi viaţa mea este ca o nimica înaintea Ta. Da, orice om este doar o suflare, oricât de bine s-ar ţine. -

Psalmii 39:6 Da, omul umblă ca o umbră, se frământă degeaba, strânge la comori, şi nu ştie cine le va lua.

Psalmii 39:11 Tu pedepseşti pe om, şi-l loveşti pentru fărădelegea lui: îi prăpădeşti, ca molia, ce are el mai scump. Da, orice om este doar o suflare.

Psalmii 44:17 Toate acestea ni se întâmplă, fără ca noi să Te fi uitat, fără să fi călcat legământul Tău:
Psalmii 44:18 da, inima nu ni s-a abătut, paşii nu ni s-au depărtat de pe cărarea Ta,

Psalmii 45:3 Războinic viteaz, încinge-ţi sabia, - podoaba şi slava,
Psalmii 45:4 da, slava Ta! - Fii biruitor, suie-te în carul tău de luptă, apără adevărul, blândeţea şi neprihănirea, şi dreapta ta să strălucească prin isprăvi minunate!

Psalmii 49:9 Nu vor trăi pe vecie, nu pot să nu vadă mormântul.
Psalmii 49:10 Da, îl vor vedea: căci înţelepţii mor, nebunul şi prostul deopotrivă pier, şi lasă altora avuţiile lor.

Psalmii 50:1 Dumnezeu, da, Dumnezeu, Domnul, vorbeşte, şi cheamă pământul, de la răsăritul soarelui până la asfinţitul lui.

Psalmii 54:4 Da, Dumnezeu este ajutorul meu, Domnul este sprijinul sufletului meu!

Psalmii 55:6 Eu zic: "O, dacă aş avea aripile porumbelului, aş zbura, şi aş găsi undeva odihnă!"
Psalmii 55:7 Da, aş fugi departe de tot, şi m-aş duce să locuiesc în pustie. - (Oprire).

Psalmii 56:10 Eu mă voi lăuda cu Dumnezeu, cu Cuvântul Lui, da, mă voi lăuda cu Domnul, cu Cuvântul Lui.

Psalmii 57:2 Eu strig către Dumnezeu, către Cel Prea Înalt, către Dumnezeu, care lucrează pentru mine.
Psalmii 57:3 El îmi va trimite izbăvire din cer, în timp ce prigonitorul meu îmi aruncă ocări. (Oprire). Da, Dumnezeu Îşi va trimite bunătatea şi credincioşia.

Psalmii 57:7 Inima mea este tare, Dumnezeule, inima mea este tare; voi cânta, da, şi voi suna din instrumentele mele.
Psalmii 57:8 Trezeşte-te, suflete! Treziţi-vă, alăută şi harfă! Mă voi trezi în zori de zi.

Psalmii 58:10 Cel fără prihană se va bucura la vederea răzbunării; îşi va scălda picioarele în sângele celor răi.
Psalmii 58:11 Şi atunci oamenii vor zice: "Da, este o răsplată pentru cel fără prihană! Da, este un Dumnezeu care judecă pe pământ!"

Psalmii 59:1 Dumnezeule, scapă-mă de vrăjmaşii mei, ocroteşte-mă de potrivnicii mei!
Psalmii 59:2 Scapă-mă de răufăcători, izbăveşte-mă de oamenii setoşi de sânge!

Psalmii 59:6 Se întorc în fiecare seară, urlă ca nişte câini, şi dau ocol cetăţii.
Psalmii 59:7 Da, din gura lor ţâşneşte răul, pe buzele lor sunt săbii; căci zic: "Cine aude?"
Psalmii 59:8 Dar Tu, Doamne, râzi de ei, Tu Îţi baţi joc de toate neamurile.
Psalmii 59:9 Oricare le-ar fi puterea, eu în Tine nădăjduiesc, căci Dumnezeu este scăparea mea.
Psalmii 59:10 Dumnezeul meu, în bunătatea Lui, îmi iese înainte, Dumnezeu mă face să-mi văd împlinită dorinţa faţă de cei ce mă prigonesc.

Psalmii 62:1 Da, numai în Dumnezeu mi se încrede sufletul; de la El îmi vine ajutorul.
Psalmii 62:2 Da, El este Stânca şi Ajutorul meu, Turnul meu de scăpare; nicidecum nu mă voi clătina.
Psalmii 62:3 Până când vă veţi năpusti asupra unui om, până când veţi căuta cu toţii să-l doborâţi ca pe un zid gata să cadă, ca pe un gard gata să se surpe?
Psalmii 62:4 Da, ei pun la cale să-l doboare din înălţimea lui: le place minciuna; cu gura binecuvântează, dar cu inima blestemă. -


Psalmii 62:5 Da, suflete, încrede-te în Dumnezeu, căci de la El îmi vine nădejdea.
Psalmii 62:6 Da, El este Stânca şi Ajutorul meu, Turnul meu de scăpare: nicidecum nu mă voi clătina.
Psalmii 62:7 Pe Dumnezeu se întemeiază ajutorul şi slava mea; în Dumnezeu este stânca puterii mele, locul meu de adăpost.


Psalmii 62:8 Popoare, în orice vreme, încredeţi-vă în El, vărsaţi-vă inimile înaintea Lui! Dumnezeu este adăpostul nostru. -
Psalmii 62:9 Da, o nimica sunt fiii omului! Minciună sunt fiii oamenilor! Puşi în cumpănă toţi laolaltă, ar fi mai uşori decât o suflare
Psalmii 62:10 Nu vă încredeţi în asuprire, şi nu vă puneţi nădejdea zadarnică în răpire; când cresc bogăţiile, nu vă lipiţi inima de ele.
Psalmii 62:11 Odată a vorbit Dumnezeu, de două ori am auzit că "Puterea este a lui Dumnezeu."
Psalmii 62:12 A Ta, Doamne, este şi bunătatea, căci Tu răsplăteşti fiecăruia după faptele lui.

Psalmii 68:21 Da, Dumnezeu va zdrobi capul vrăjmaşilor Lui, creştetul capului celor ce trăiesc în păcat.

Psalmii 72:11 Da, toţi împăraţii se vor închina înaintea lui, toate neamurile îi vor sluji.
Psalmii 72:12 Căci el va izbăvi pe săracul care strigă, şi pe nenorocitul, care n-are ajutor.
Psalmii 72:13 Va avea milă de cel nenorocit şi de cel lipsit, şi va scăpa viaţa săracilor;
Psalmii 72:14 îi va izbăvi de apăsare şi de silă, şi sângele lor va fi scump înaintea lui.

Psalmii 73:1 Da, bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei cu inima curată.

Psalmii 73:12 Aşa sunt cei răi: totdeauna fericiţi, şi îşi măresc bogăţiile.
Psalmii 73:13 Degeaba dar mi-am curăţit eu inima, şi mi-am spălat mâinile în nevinovăţie:
Psalmii 73:14 căci în fiecare zi sunt lovit, şi în toate dimineţile sunt pedepsit.
Psalmii 73:15 Dacă aş zice: "Vreau să vorbesc ca ei", iată că n-aş fi credincios neamului copiilor Tăi.
Psalmii 73:16 M-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep, dar zadarnică mi-a fost truda,
Psalmii 73:17 până ce am intrat în sfântul locaş al lui Dumnezeu, şi am luat seama la soarta de la urmă a celor răi.
Psalmii 73:18 Da, Tu-i pui în locuri alunecoase, şi-i arunci în prăpăd.
Psalmii 73:19 Cum sunt nimiciţi într-o clipă! Sunt pierduţi, prăpădiţi printr-un sfârşit năpraznic.
Psalmii 73:20 Ca un vis la deşteptare, aşa le lepezi chipul, Doamne, la deşteptarea Ta!
Psalmii 73:21 Când mi se amăra inima, şi mă simţeam străpuns în măruntaie,
Psalmii 73:22 eram prost şi fără judecată, eram ca un dobitoc înaintea Ta.
Psalmii 73:23 Însă eu sunt totdeauna cu Tine, Tu m-ai apucat de mâna dreaptă;
Psalmii 73:24 mă vei călăuzi cu sfatul Tău, apoi mă vei primi în slavă.
Psalmii 73:25 Pe cine altul am eu în cer afară de Tine? Şi pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în Tine.
Psalmii 73:26 Carnea şi inima pot să mi se prăpădească: fiindcă Dumnezeu va fi pururea stânca inimii mele şi partea mea de moştenire.
Psalmii 73:27 Căci iată că cei ce se depărtează de Tine, pier; Tu nimiceşti pe toţi cei ce-Ţi sunt necredincioşi.
Psalmii 73:28 Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu: pe Domnul Dumnezeu Îl fac locul meu de adăpost, ca să povestesc toate lucrările Tale.

Psalmii 77:11 Dar tot voi lăuda lucrările Domnului, căci îmi aduc aminte de minunile Tale de odinioară;
Psalmii 77:12 da, mă voi gândi la toate lucrările Tale, şi voi lua aminte la toate isprăvile Tale.
Psalmii 77:13 Dumnezeule, căile Tale sunt sfinte! Care Dumnezeu este mare ca Dumnezeul nostru?


Psalmii 78:37 Inima nu le era tare faţă de El, şi nu erau credincioşi legământului Său.
Psalmii 78:38 Totuşi, în îndurarea Lui, El iartă nelegiuirea şi nu nimiceşte; Îşi opreşte de multe ori mânia şi nu dă drumul întregii Lui urgii.
Psalmii 78:39 El Şi-a adus deci aminte că ei nu erau decât carne, o suflare care trece şi nu se mai întoarce.
Psalmii 78:40 De câte ori s-au răzvrătit ei împotriva Lui în pustie! De câte ori L-au mâniat ei în pustietate!
Psalmii 78:41 Da, n-au încetat să ispitească pe Dumnezeu, şi să întărâte pe Sfântul lui Israel.
Psalmii 78:42 Nu şi-au mai adus aminte de puterea Lui, de ziua, când i-a izbăvit de vrăjmaş,
Psalmii 78:43 de minunile, pe care le-a făcut în Egipt, şi de semnele Lui minunate din câmpia Ţoan.

Psalmii 91:1 Cel ce stă sub ocrotirea Celui Prea Înalt, şi se odihneşte la umbra Celui Atotputernic,
Psalmii 91:2 zice despre Domnul: "El este locul meu de scăpare, şi cetăţuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred!"
Psalmii 91:3 Da, El te scapă de laţul vânătorului, de ciumă şi de pustiirile ei.
Psalmii 91:4 El te va acoperi cu penele Lui, şi te vei ascunde sub aripile Lui. Căci scut şi pavăză este credincioşia Lui!
Psalmii 91:5 Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopţii, nici de săgeata care zboară ziua,
Psalmii 91:6 nici de ciuma, care umblă în întuneric, nici de molima, care bântuie ziua în amiaza mare.
Psalmii 91:7 O mie să cadă alături de tine, şi zece mii la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia.
Psalmii 91:8 Doar vei privi cu ochii, şi vei vedea răsplătirea celor răi.
Psalmii 91:9 Pentru că zici: "Domnul este locul meu de adăpost!" şi faci din Cel Prea Înalt turnul tău de scăpare,
Psalmii 91:10 de aceea nici o nenorocire nu te va ajunge, nici o urgie nu se va apropia de cortul tău.

Psalmii 102:15 Atunci se vor teme neamurile de Numele Domnului, şi toţi împăraţii pământului de slava Ta.
Psalmii 102:16 Da, Domnul va zidi iarăşi Sionul, şi Se va arăta în slava Sa.
Psalmii 102:17 El ia aminte la rugăciunea nevoiaşului, şi nu-i nesocoteşte rugăciunea.

Psalmii 114:7 Da, cutremură-te, pământule, înaintea Domnului, înaintea Dumnezeului lui Iacov,
Psalmii 114:8 care preface stânca în iaz, şi cremenea în izvor de ape.

Psalmii 116:1 Iubesc pe Domnul, căci El aude glasul meu, cererile mele.
Psalmii 116:2 Da, El Şi-a plecat urechea spre mine, de aceea-L voi chema toată viaţa mea.

Psalmii 116:8 Da, Tu mi-ai izbăvit sufletul de la moarte, ochii din lacrimi, şi picioarele de cădere.

Psalmii 121:1 Îmi ridic ochii spre munţi... De unde-mi va veni ajutorul?
Psalmii 121:2 Ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile şi pământul.
Psalmii 121:3 Da, El nu va îngădui să ţi se clatine piciorul; Cel ce te păzeşte, nu va dormita.
Psalmii 121:4 Iată că nu dormitează, nici nu doarme Cel ce păzeşte pe Israel.
Psalmii 121:5 Domnul este Păzitorul tău, Domnul este umbra ta pe mâna ta cea dreaptă.

Psalmii 126:3 Da, Domnul a făcut mari lucruri pentru noi, şi de aceea suntem plini de bucurie.

Psalmii 130:5 Eu nădăjduiesc în Domnul, sufletul meu nădăjduieşte, şi aştept făgăduinţa Lui.
Psalmii 130:6 Sufletul meu aşteaptă pe Domnul, mai mult decât aşteaptă străjerii dimineaţa, da, mai mult decât aşteaptă străjerii dimineaţa.
Psalmii 130:7 Israele, pune-ţi nădejdea în Domnul, căci la Domnul este îndurarea, şi la El este belşug de răscumpărare!
Psalmii 131:1 Doamne, eu n-am o inimă îngâmfată, nici priviri trufaşe, nu mă îndeletnicesc cu lucruri prea mari şi prea înalte pentru mine.
Psalmii 131:2 Dimpotrivă, sufletul îmi este liniştit şi potolit, ca un copil înţărcat, care stă lângă mama sa; da, sufletul meu este ca un copil înţărcat.
Psalmii 131:3 Pune-ţi nădejdea în Domnul, Israele, de acum şi până în veac!

Psalmii 132:13 Da, Domnul a ales Sionul, l-a dorit ca locuinţă a Lui, şi a zis:
Psalmii 132:14 "Acesta este locul Meu de odihnă pe vecie; voi locui în el, căci l-am dorit.

Psalmii 135:15 Idolii neamurilor sunt argint şi aur, lucrare făcută de mâinile oamenilor.
Psalmii 135:16 Au gură, şi nu vorbesc, au ochi, şi nu văd,
Psalmii 135:17 au urechi, şi totuşi n-aud, da, n-au suflare în gură.
Psalmii 135:18 Ca ei sunt cei ce-i fac, toţi cei ce se încred în ei.

Psalmii 139:19 O, Dumnezeule, de ai ucide pe cel rău! Depărtaţi-vă de la mine, oameni setoşi de sânge!
Psalmii 139:20 Ei vorbesc despre Tine în chip nelegiuit, Îţi iau Numele ca să mintă, ei, vrăjmaşii Tăi!
Psalmii 139:21 Să nu urăsc eu, Doamne, pe cei ce Te urăsc, şi să nu-mi fie scârbă de cei ce se ridică împotriva Ta?
Psalmii 139:22 Da, îi urăsc cu o ură desăvârşită; îi privesc ca pe vrăjmaşi ai mei.

Psalmii 140:11 Omul cu limba mincinoasă nu se întăreşte pe pământ, şi pe omul asupritor, nenorocirea îl paşte şi-l duce la pierzanie.
Psalmii 140:12 Ştiu că Domnul face dreptate celui obijduit, dreptate celor lipsiţi.
Psalmii 140:13 Da, cei neprihăniţi vor lăuda Numele Tău, oamenii fără prihană vor locui înaintea Ta.

Sursa: Biblia :)

Remember Jesus