duminică, decembrie 13, 2009

Harul Tau
2 Timotei 2:1 Tu dar, copilul meu, întăreşte-te în harul care este în Hristos Isus.
2 Timotei 2:2 Şi ce-ai auzit de la mine, în faţa multor martori, încredinţează la oameni de încredere, care să fie în stare să înveţe şi pe alţii.
2 Timotei 2:3 Suferă împreună cu mine, ca un bun ostaş al lui Hristos.
2 Timotei 2:4 Nici un ostaş nu se încurcă cu treburile vieţii, dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste.
2 Timotei 2:5 Şi cine luptă la jocuri, nu este încununat, dacă nu s-a luptat după rânduieli.
2 Timotei 2:6 Plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă roadele.
2 Timotei 2:7 Înţelege ce-ţi spun; Domnul îţi va da pricepere în toate lucrurile.