sâmbătă, ianuarie 16, 2010

Cât de înfricoşate sunt lucrările Tale!Psalmii 66:1 Înălţaţi lui Dumnezeu strigăte de bucurie, toţi locuitorii pământului.
Psalmii 66:2 Cântaţi slavă Numelui Său, măriţi slava Lui prin laudele voastre.
Psalmii 66:3 Ziceţi lui Dumnezeu: "Cât de înfricoşate sunt lucrările Tale! Din pricina mărimii puterii Tale, vrăjmaşii Tăi Te linguşesc.
Psalmii 66:4 Tot pământul se închină înaintea Ta, şi cântă în cinstea Ta, cântă Numele Tău. -
Psalmii 66:5 Veniţi şi priviţi lucrările lui Dumnezeu! Ce înfricoşat este El, când lucrează asupra fiilor oamenilor!
Psalmii 66:6 El a prefăcut marea în pământ uscat, şi râul a fost trecut cu piciorul: atunci ne-am bucurat în El.
Psalmii 66:7 El stăpâneşte pe vecie, prin puterea Lui. Ochii Lui urmăresc pe neamuri, ca cei răzvrătiţi să nu se mai scoale împotriva Lui! -
Psalmii 66:8 Binecuvântaţi, popoare, pe Dumnezeul nostru! Faceţi să răsune lauda Lui!
Psalmii 66:9 El ne-a păstrat sufletul cu viaţă, şi n-a îngăduit să ni se clatine piciorul.
Psalmii 66:10 Căci Tu ne-ai încercat, Dumnezeule, ne-ai trecut prin cuptorul cu foc, ca argintul.
Psalmii 66:11 Ne-ai adus în laţ, şi ne-ai pus o grea povară pe coapse.
Psalmii 66:12 Ai lăsat pe oameni să încalece pe capetele noastre, am trecut prin foc şi prin apă: dar Tu ne-ai scos şi ne-ai dat belşug.
Psalmii 66:13 De aceea, voi merge în Casa Ta cu arderi de tot, îmi voi împlini juruinţele făcute Ţie,
Psalmii 66:14 juruinţe, care mi-au ieşit de pe buze, pe care mi le-a rostit gura când eram la strâmtoare.
Psalmii 66:15 Îţi voi aduce oi grase, ca ardere de tot, cu grăsimea berbecilor, voi jertfi oi împreună cu ţapi. - (Oprire).
Psalmii 66:16 Veniţi de ascultaţi, toţi cei ce vă temeţi de Dumnezeu, şi voi istorisi cei a făcut El sufletului meu.
Psalmii 66:17 Am strigat către El cu gura mea, şi îndată lauda a fost pe limba mea.
Psalmii 66:18 Dacă aş fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul.
Psalmii 66:19 Dar Dumnezeu m-a ascultat, a luat aminte la glasul rugăciunii mele.
Psalmii 66:20 Binecuvântat să fie Dumnezeu, care nu mi-a lepădat rugăciunea, şi nu mi-a îndepărtat bunătatea Lui!