duminică, martie 29, 2009

Principii pentru modestiede Mark Rutland:"

*Cei mai multi americani moderni inteleg cuvantul MODESTIE ca fiind legat doar de maniera de a te imbraca, si chiar si atunci este folosit mai ales pentru femei. Cu toate acestea, modestia este in fapt mai leata de respectul de sine si de stapanirea de sine decat de imbracamintea decoltata sau nu. Stilul de imbracare este o APLICATIE a modestiei, nu o de o definitie.

*Modestia, in sensul ei clasic, inseamna trairea in cadrul limitelor. Modestia se supune limitelor proprietatii. Este opusul "obrazniciei", care este caracteristica omului care se baga in fata, prea agresiv si prea increzut. Modestia este altceva decat laudarosenie si aroganta.

*Modestia izvoraste dintr'o apreciere temperata si umila a propriei importante.

*Ea este discreta, dar nu timida. Modestia recunoaste faptul ca exista in viata limite ale proprietatii si ca este bine sa te supui acestora. Modestia priveste la restrictii ca la niste protectii pozitive, nu ca la niste obstacole negative.

*Modestia nu este supunere oarba in fata celor carora le place sa comande. Mai degraba ea este o convingere ca in viata exista si limite corecte. Mai mult, cei modesti invata sa isi impuna limite proprii. Modestia este in directa legatur cu modul in care cineva se priveste pe sine insusi.

* Fii intodeauna suspicios in legatura cu lucrurile batatoare la ochi. Adu-ti aminte ca tu incerci sa exprimi slava ordonata, decenta si modesta a lui DUMNEZEU prin felul in care te imbraci.

* Suspecteaza pe loc orice capricii: CAPRÍCIU s. 1. chef, fandoseală, fantezie, fason, fiţă, graţiozităţi (pl.), maimuţăreală, moft, naz, poftă, prosteală, sclifoseală, toană, (pop. şi fam.) pârţag, scălâmbăială, scălâmbăiere, scălâmbăitură, (pop.) fasoleală, hachiţă, izmeneală, pandalie, (înv. şi reg.) marghiolie, nacafa, pală, (reg.) marghioleală, năbădaie, toancă, zâmbâc, (Transilv.) pont, (Mold., prin Bucov. şi Transilv.) sucă, (înv.) schimonosire, schimonositură, (grecism înv.) paraxenie, (fam.) bâzdâc, farafastâc, marafet, (fam. fig.) boală, dambla. (N-a fost decât un ~.) 2. (MUZ.) fantezie, (rar) ricercar. (Un ~ spaniol.) "

* In imbracaminte, indeosebi, incearca sa eviti stilurile care sunt provocatoare si care atrag atentia asupra trupului tau.Modestia nu este traire fara pasiune. Ea este pasiune controlata; este pasiunea care accepta limitele proprietatii. "Preluate din cartea:"Caracterul conteaza", Mark Rutland

sâmbătă, martie 28, 2009

vineri, martie 20, 2009

Grăuntele de muştar

"Împărăţia este asemenea unui grăunte de muştar: cînd îl semeni în pămînt este cel mai mic dintre toate seminţele din lume, dar după ce l‑ai semănat, creşte şi depăşeşte toate plantele", citim în Evanghelia după Marcu.

Matei 13:31 Isus le-a pus înainte o altă pildă, şi le-a zis: "Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un grăunte de muştar, pe care l-a luat un om şi l-a semănat în ţarina sa.
Matei 17:20 "Din pricina puţinei voastre credinţe", le-a zis Isus. "Adevărat vă spun că, dacă aţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, aţi zice muntelui acestuia: ,Mută-te de aici colo', şi s-ar muta; nimic nu v-ar fi cu neputinţă.
Marcu 4:31 Se aseamănă cu un grăunte de muştar, care, când este semănat în pământ, este cea mai mică dintre toate seminţele de pe pământ;
Luca 13:19 Se aseamănă cu un grăunte de muştar, pe care l-a luat un om, şi l-a aruncat în grădina sa; el a crescut, s-a făcut copac mare, şi păsările cerului şi-au făcut cuiburi în ramurile lui."
Luca 17:6 Şi Domnul a zis: "Dacă aţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, aţi zice dudului acestuia: ,Dezrădăcinează-te şi sădeşte-te în mare', şi v-ar asculta.

Mountain Moving (The Mustard Seed Song) - by Jack MartiGrăuntele de muştar era cunoscut proverbial ca fiind foarte mic. Iisus a mai făcut aluzie la acesta cînd a zis: "Dacă aţi avea credinţă cît un grăunte de muştar"... Or, această parabolă pune accentul pe disproporţia între început – "cel mai mic" şi sfîrşit – "foarte mare"! În această comparaţie, ca şi în cea de mai înainte, Iisus răspundea la scandalul contemporanilor săi, care, probabil, i‑a fost adus ca obiecţie de mai multe ori: intervenţia lui Mesia – trimisul lui Dumnezeu – era aşteptată ca triumfală şi rapidă... iar "seara cea mare" a lui Dumnezeu nu venea.

Tabita Zemora- Cat un graunte de mustarÎn faţa răsturnărilor spectaculoase ale speranţelor iudaice, misiunea lui Iisus părea atît de neînsemnată! Însă Marcu răspunde şi la scandalul timpului său şi, se vede clar, că şi la cel al timpului nostru. În epoca în care îşi redacta Evanghelia, un fapt indiscutabil tulbura spiritele: cum se făcea că poporul ales, Israel, nu primise evanghelia lui Iisus? Nu era oare acest fapt falimentul planului lui Dumnezeu? Or, Iisus însuşi, oricît de genial predicator era, nu a reuşit să‑i convertească pe contemporanii săi, nici măcar propria lui familie. Totuşi, el credea că nu‑şi pierduse timpul semănînd "mica lui sămînţă". Istoria i‑a dat dreptate....


Dana Oprea - Cand incercarile prea grele ni se par


De atunci, oricine a "semănat" un germene într‑un suflet, oricine s‑a angajat în slujirea unei opere pentru a‑i ajuta pe fraţii săi, oricine încearcă să semene vestea cea bună, se poate sprijini pe acest cuvînt al lui Iisus, pentru a depăşi propriile descurajări şi eşecuri momentane. Părinţi şi bunici, care aveţi impresia că aţi ratat o educaţie, luaţi un mic bob de muştar în mînă şi veţi simţi că sînteţi, chiar prin micimea rezultatelor aparente, invitaţi la speranţă.

Preot Cornel Cadar

http://www.evenimentul.ro/articol/grauntele-de-mustar-0.html


vineri, martie 13, 2009

While I'm Waiting by John Waller

Facing the Giants- While I'm WaitingI'm waiting
I'm waiting on You, Lord
And I am hopeful
I'm waiting on You, Lord
Though it is painful
But patiently, I will wait

I will move ahead, bold and confident
Takeing every step in obedience
While I'm waiting
I will serve You
While I'm waiting
I will worship
While I'm waiting
I will not faint
I'll be running the race
Even while I wait

I'm waiting
I'm waiting on You, Lord
And I am peaceful
I'm waiting on You, Lord
Though it's not easy
But faithfully, I will wait
Yes, I will wait
I will serve You while I'm waiting
I will worship while I'm waiting
I will serve You while I'm waiting
I will worship while I'm waiting
I will serve you while I'm waiting
I will worship while I'm waiting on You, LordWhile I'm Waiting by John Waller {Fireproof music)


joi, martie 12, 2009

... "Căci poporul Meu este nebun, nu Mă cunoaşte;... "


Ieremia 4:22 "Căci poporul Meu este nebun, nu Mă cunoaşte; sunt nişte copii fără minte şi lipsiţi de pricepere; sunt meşteri să facă răul, dar nu ştiu să facă binele."

The river is here

duminică, martie 08, 2009

The cross of Jesus Christ, my cross, your cross


Matei 10:38 Cine nu-şi ia crucea lui, şi nu vine după Mine, nu este vrednic de Mine.
Matei 16:24 Atunci Isus a zis ucenicilor Săi: "Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea, şi să Mă urmeze.
Matei 27:32 Pe când ieşeau afară din cetate, au întâlnit pe un om din Cirene numit Simon, şi l-au silit să ducă crucea lui Isus.
Matei 27:40 şi ziceau: "Tu, care strici Templul, şi-l zideşti la loc în trei zile, mântuieşte-Te pe Tine însuţi! Dacă eşti Tu Fiul lui Dumnezeu, pogoară-Te de pe cruce!"
Matei 27:42 "Pe alţii i-a mântuit iar pe Sine nu Se poate mântui! Dacă este El Împăratul lui Israel, să Se pogoare acum de pe cruce, şi vom crede în El!
Marcu 8:34 Apoi a chemat la El norodul împreună cu ucenicii Săi, şi le-a zis: "Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine însuşi, să-şi ia crucea, şi să Mă urmeze.
Marcu 10:21 Isus S-a uitat ţintă la el, l-a iubit, şi i-a zis: "Îţi lipseşte un lucru; du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci, şi vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia-ţi crucea, şi urmează-Mă."
Marcu 15:21 Au silit să ducă crucea lui Isus pe un trecător, care se întorcea de la câmp, numit Simon din Cirena, tatăl lui Alexandru şi al lui Ruf.
Marcu 15:30 mântuieşte-Te pe Tine însuţi, şi pogoară-Te de pe cruce!"
Marcu 15:32 Hristosul, Împăratul lui Israel, să Se pogoare acum de pe cruce, ca să vedem şi să credem!" Cei răstigniţi împreună cu El, de asemenea îşi băteau joc de El.Marcu 15:36 Şi unul din ei a alergat de a umplut un burete cu oţet, l-a pus într-o trestie, şi I-a dat să bea, zicând: "Lăsaţi să vedem dacă va veni Ilie să-L pogoare de pe cruce!"
Marcu 15:46 Şi Iosif a cumpărat o pânză subţire de in, a dat jos pe Isus de pe cruce, L-a înfăşurat în pânza de in, şi L-a pus într-un mormânt săpat în stâncă. Apoi a prăvălit o piatră la uşa mormântului.
Luca 9:23 Apoi a zis tuturor: "Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi, şi să Mă urmeze.
Luca 14:27 Şi oricine nu-şi poartă crucea, şi nu vine după Mine, nu poate fi ucenicul Meu.

uca 23:26 Pe când Îl duceau să-L răstignească, au pus mâna pe un anume Simon din Cirena, care se întorcea de la câmp; şi i-au pus crucea în spinare, ca s-o ducă după Isus.
Luca 23:53 L-a dat jos de pe cruce, L-a înfăşurat într-o pânză de in, şi L-a pus într-un mormânt nou, săpat în piatră, în care nu mai fusese pus nimeni.
Ioan 19:17 Isus, ducându-Şi crucea, a ajuns la locul, zis al "Căpăţânii", care în evreieşte se cheamă "Golgota."
Ioan 19:25 Lângă crucea lui Isus, stătea mama Lui şi sora mamei Lui, Maria, nevasta lui Clopa, şi Maria Magdalena.

Ioan 19:31 De frică să nu rămână trupurile pe cruce în timpul Sabatului, - căci era ziua Pregătirii, şi ziua aceea de Sabat era o zi mare - Iudeii au rugat pe Pilat să zdrobească fluierele picioarelor celor răstigniţi, şi să fie luaţi de pe cruce.
Ioan 19:38 După aceea, Iosif din Arimatea, care era ucenic al lui Isus, dar pe ascuns, de frica Iudeilor, a rugat pe Pilat să-i dea voie să ia trupul lui Isus de pe cruce. Pilat i-a dat voie. El a venit deci, şi a luat trupul lui Isus.
1 Corinteni 1:17 De fapt, Hristos m-a trimis nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia: nu cu înţelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică.
Galateni 6:12 Toţi cei ce umblă după plăcerea oamenilor, vă silesc să primiţi tăierea împrejur, numai ca să nu sufere ei prigonire pentru Crucea lui Hristos.
Galateni 6:14 În ce mă priveşte, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Isus Hristos, prin care lumea este răstignită faţă de mine, şi eu faţă de lume!
Efeseni 2:16 şi a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrăjmăşia.
Filipeni 2:8 La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce.

Coloseni 2:14 A şters zapisul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră şi ne era potrivnic, şi l-a nimicit, pironindu-l pe cruce.
Coloseni 2:15 A dezbrăcat domniile şi stăpânirile, şi le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieşit biruitor asupra lor prin cruce.
Evrei 12:2 Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea, şi stă la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu.

sâmbătă, martie 07, 2009

Consumatoare de energie doar fiind in priza, desi nu sunt in functiune


It's well-known that most electronic devices in our homes are sucking up energy even while they are turned off. But for all the information out there, many questions remain. I got hundreds of reader questions after writing the post What's wasting energy in your home right now. Below are answers to the five most common inquiries:

Which electronic devices waste the most energy when they are turned off but still plugged in?

Set-top cable boxes and digital video recorders are some of the biggest energy hogs. Unfortunately, there's little consumers can do since television shows can't be taped if boxes are unplugged. It also typically takes a long time to reboot boxes.

However, some of the other major consumers of standby power are more easily dealt with: computers, multifunction printers, flat-screen TVs, DVDs, VCRs, CD players, power tools, and hand-held vacuums. The Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL) measured standby power for a long list of products.

While it's true each individual product draws relatively little standby power, the LBNL says that when added together, standby power can amount to 10% of residential energy use.

Why do electronic devices use energy when they are switched off?

Electronics consume standby power for one of two reasons, says Chris Kielich of the Department of Energy. They either have an adapter that will continue to draw electricity, or they have devices (such as clocks and touchpads) that draw power. Anything with a remote control will also draw standby power, she says, since the device needs to be able to detect the remote when it's pushed.

Does everything suck energy when it's plugged in and turned off?

No. If your coffeemaker or toaster doesn't have a clock, then it's probably not using standby power, says Kielich. Chances are your hair dryer and lamps (although they may have a power adapter for the dimmer) are not drawing standby power either, she says. Devices with a switch that physically breaks the circuit don't consume standby power.

Will switching things on and off shorten their life?

Probably not, says Kielich. You'd have to turn devices on and off thousands of times to shorten their lives. The real downside, she says, to unplugging electronics is that clocks and remotes will not work, and you do have to reset everything.

Can you ruin batteries by unplugging battery chargers and causing batteries to completely discharge?

It could be a possibility, says Kielich. Her advice: Don't let batteries get completely drained. But you don't need to have things like hand-held power vacuums and drills plugged into the charger when it's 100% charged, or even 50% charged.

Power Strip FAQs

Plugging electronics into a power strip and turning it off when you're not using it is a widely prescribed solution for curbing vampire power. Here are answers to common questions:

  • Power strips draw energy when they are turned on, but not when they are switched off.
  • Any decent power strip should have surge protection, according to Kielich. Flicking your power strip on and off will not create a power surge capable of damaging electronic devices. In fact, it will protect devices from other surges.
  • Several readers were worried about the possibility of fires caused by plugging too many things in at once. If you plug in the allowed number of devices, then power strips are safe, says Kielich. Just don't plug your power strip into another power strip, or you run the risk of creating an overload.

Environmental journalist Lori Bongiorno shares green-living tips and product reviews with Yahoo! Green's users. Send Lori a question or suggestion for potential use in a future column. Her book, Green Greener Greenest: A Practical Guide to Making Eco-smart Choices a Part of Your Life is available on Yahoo! Shopping and Amazon.com.

JAMES DOBSON RESPONDS TO OBAMA FOR TWISTING BIBLE SCRIPTURE
duminică, martie 01, 2009

Crampeie din DUMNEZEU


Ioel 2:13 Sfâşiaţi-vă inimile nu hainele, şi întoarceţi-vă la Domnul, Dumnezeul vostru. Căci El este milostiv şi plin de îndurare, îndelung răbdător şi bogat în bunătate, şi-I pare rău de relele pe care le trimite.


Exodul 34:6 Şi Domnul a trecut pe dinaintea lui, şi a strigat: "Domnul, Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare şi milostiv, încet la mânie, plin de bunătate şi credincioşie,

Exodul 34:7 care Îşi ţine dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fărădelegea, răzvrătirea şi păcatul, dar nu socoteşte pe cel vinovat drept nevinovat, şi pedepseşte fărădelegea părinţilor în copii şi în copiii copiilor lor până la al treilea şi al patrulea neam!"

Evrei 2:14 Astfel dar, deoarece copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii, tot aşa şi El însuşi a fost deopotrivă părtaş la ele, pentru ca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morţii, adică pe diavolul,
Evrei 2:15 şi să izbăvească pe toţi aceia, care prin frica morţii erau supuşi robiei toată viaţa lor.
Evrei 2:16 Căci negreşit, nu în ajutorul îngerilor vine El, ci în ajutorul seminţei lui Avraam.

Evrei 2:17 Prin urmare, a trebuit să Se asemene fraţilor Săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ce priveşte legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos şi vrednic de încredere, ca să facă ispăşire pentru păcatele norodului.

Evrei 2:18 Şi prin faptul că El însuşi a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiţi.

Evrei 3:1 De aceea, fraţi sfinţi, care aveţi parte de chemarea cerească, aţintiţi-vă privirile la Apostolul şi Marele Preot al mărturisirii noastre, adică Isus,
Evrei 3:2 care a fost credincios Celui ce L-a rânduit, cum şi Moise a fost "credincios în toată casa lui Dumnezeu."

Tefania 3:17 Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău, ca un viteaz care poate ajuta; se va bucura de tine cu mare bucurie, va tăcea în dragostea Lui, şi nu va mai putea de veselie pentru tine.

Romani 8:36 După cum este scris: "Din pricina Ta suntem daţi morţii toată ziua; suntem socotiţi ca nişte oi de tăiat."
Romani 8:37 Totuşi în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit. Romani 8:38 Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, Romani 8:39 nici inaltimea, nici adancimea, nici o alta faptura, nu vor fi in stare sa ne desparta de dragostea lui Dumnezeu, care este in Isus Hristos, Domnul nostru.

Romani 9:1 Spun adevărul în Hristos, nu mint; cugetul meu, luminat de Duhul Sfânt, îmi este martor,
Romani 9:2 că simt o mare întristare, şi am o durere necurmată în inimă.


Efeseni 2:1 Voi eraţi morţi în greşelile şi în păcatele voastre,
Efeseni 2:2 în care trăiaţi odinioară, după mersul lumii acesteia, după domnul puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării.
Efeseni 2:3 Între ei eram şi noi toţi odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământeşti, când făceam voile firii pământeşti şi ale gândurilor noastre, şi eram din fire copii ai mâniei, ca şi ceilalţi.

Efeseni 2:4 Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru
dragostea cea mare
cu care ne-a iubit,

Efeseni 2:5 măcar că eram morţi în greşelile noastre, ne-a adus la viaţă împreună cu Hristos (prin har sunteţi mântuiţi).
Efeseni 2:6 El ne-a înviat împreună, şi ne-a pus să şedem împreună în locurile cereşti, în Hristos Isus,
Efeseni 2:7 ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăţie a harului Său, în bunătatea Lui faţă de noi în Hristos Isus.

1 Ioan 4:5 Ei sunt din lume; de aceea vorbesc ca din lume, şi lumea îi ascultă.
1 Ioan 4:6 Noi însă suntem din Dumnezeu; cine cunoaşte pe Dumnezeu, ne ascultă; cine nu este din Dumnezeu, nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaştem duhul adevărului şi duhul rătăcirii.

1 Ioan 4:7 Preaiubiţilor, să ne iubim unii pe alţii; căci dragostea este de la Dumnezeu. Şi oricine iubeşte, este născut din Dumnezeu, şi cunoaşte pe Dumnezeu.

1 Ioan 4:8 Cine nu iubeşte, n-a cunoscut pe Dumnezeu; pentru că Dumnezeu este dragoste.

1 Ioan 4:9 Dragostea lui Dumnezeu faţă de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El.
1 Ioan 4:10 Şi dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi, şi a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre.
1 Ioan 4:11 Preaiubiţilor, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim şi noi unii pe alţii.
1 Ioan 4:16 Şi noi am cunoscut şi am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu faţă de noi. Dumnezeu este dragoste; şi cine rămâne în dragoste, rămâne în Dumnezeu, şi Dumnezeu rămâne în el.

Isaia 54:10 Pot să se mute

munţii,

pot să se

clatine

dealurile, dar

dragostea Mea
nu se va muta

de la tine,

şi legământul

Meu

de pace

nu se va

clătina,

zice Domnul,

care are

milă

de tine."


Ieremia 31:17 Este nădejde pentru urmaşii tăi, zice Domnul; copiii tăi se vor întoarce în ţinutul lor!'
Ieremia 31:18 Aud pe Efraim bocindu-se: ,M-ai pedepsit, şi am fost pedepsit, ca un junc nedeprins la jug; întoarce-mă Tu, şi mă voi întoarce, căci Tu eşti Domnul, Dumnezeul meu!
Ieremia 31:19 După ce m-am întors, m-am căit; şi după ce mi-am recunoscut greşelile, mă bat pe pulpă; sunt ruşinat şi roşu de ruşine, căci port ocara tinereţii mele.' -

Ieremia 31:20 ,Îmi este Efraim un fiu scump, un copil iubit
de Mine?' ,Căci când vorbesc de el, Îmi aduc aminte cu
gingăşie de el, de aceea Îmi arde inima în Mine pentru
el, şi voi avea milă negreşit de el, zice Domnul.
-

1 Ioan 4:17 Cum este El, aşa suntem şi noi în lumea aceasta: astfel se face că dragostea este desăvârşită în noi, pentru ca să avem deplină încredere în ziua judecăţii.
1 Ioan 4:18 În dragoste nu este frică; ci dragostea desăvârşită izgoneşte frica; pentru că frica are cu ea pedeapsa; şi cine se teme, n-a ajuns desăvârşit în dragoste.

1 Ioan 4:19 Noi Îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi.

2 Cronici 33:13 I-a făcut rugăciuni; şi Domnul, lăsându-Se înduplecat, i-a ascultat cererile, şi l-a adus înapoi la Ierusalim în împărăţia lui. Şi Manase a cunoscut că Domnul este Dumnezeu.

Psalmii 23:1 Domnul este Păstorul meu: nu voi duce lipsă de nimic.


Matei 2:6 ,Şi tu, Betleeme, ţara lui Iuda, nu eşti nicidecum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda; căci din tine va ieşi o Căpetenie, care va fi Păstorul poporului Meu Israel."
Ioan 10:2 Dar cine intră pe uşă, este păstorul oilor.
Ioan 10:11 Eu sunt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun îşi dă viaţa pentru oi.
Ioan 10:14 Eu sunt Păstorul cel bun. Eu Îmi cunosc oile Mele, şi ele Mă cunosc pe Mine,
1 Petru 2:25 Căci eraţi ca nişte oi rătăcite. Dar acum v-aţi întors la Păstorul şi Episcopul sufletelor voastre.

1 Petru 5:4 Şi când Se va arăta Păstorul cel mare, veţi căpăta cununa, care nu se poate vesteji, a slavei.
Apocalipsa 7:17 Căci Mielul, care stă în mijlocul scaunului de domnie, va fi Păstorul lor, îi va duce la izvoarele apelor vieţii, şi Dumnezeu va şterge orice lacrimă din ochii lor."

Psalmii 21:7 Căci împăratul se încrede în Domnul; şi bunătatea Celui Prea Înalt îl face să nu se clatine.
Psalmii 25:6 Adu-Ţi aminte, Doamne, de îndurarea şi bunătatea Ta; căci sunt veşnice.
Psalmii 25:7 Nu-Ţi aduce aminte de greşelile din tinereţea mea, nici de fărădelegile mele; ci adu-Ţi aminte de mine, după îndurarea Ta, pentru bunătatea Ta, Doamne!

Psalmii 27:13 O! dacă n-aş fi încredinţat că voi vedea bunătatea Domnului pe pământul celor vii!...
Psalmii 31:19 O, cât de mare este bunătatea Ta, pe care o păstrezi pentru cei ce se tem de Tine, şi pe care o arăţi celor ce se încred în Tine, în faţa fiilor oamenilor!
Psalmii 33:5 El iubeşte dreptatea şi neprihănirea; bunătatea Domnului umple pământul.
Psalmii 33:18 Iată, ochiul Domnului priveşte peste cei ce se tem de El, peste cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui,
Psalmii 36:5 Bunătatea Ta, Doamne, ajunge până la ceruri, şi credincioşia Ta până la nori.


Isaia 48:17 Aşa vorbeşte Domnul, Răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel: ,Eu, Domnul, Dumnezeul tău, te învăţ ce este de folos, şi te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi!

Geneza 17:1 Când a fost Avram în vârstă de nouăzeci şi nouă ani, Domnul i S-a arătat, şi i-a zis: "Eu sunt Dumnezeul Cel Atotputernic. Umblă înaintea Mea, şi fii fără prihană.
Exodul 6:3 Eu M-am arătat lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacov, ca Dumnezeul Cel Atotputernic; dar n-am fost cunoscut de el sub Numele Meu ca ,Domnul."

Iov 5:17 Ferice de omul pe care-l ceartă Dumnezeu! Nu nesocoti mustrarea Celui Atotputernic.

Iov 11:7 Poţi spune tu că poţi pătrunde adâncimile lui Dumnezeu, că poţi ajunge la cunoştinţa desăvârşită a Celui Atotputernic?

Iov 33:4 Duhul lui Dumnezeu m-a făcut, şi suflarea Celui Atotputernic îmi dă viaţă.
Iov 34:10 Ascultaţi-mă dar, oameni pricepuţi! Departe de Dumnezeu nedreptatea, departe de Cel Atotputernic fărădelegea!

Psalmii 78:35 îşi aduceau aminte că Dumnezeu este Stânca lor, şi că Dumnezeul Atotputernic este Izbăvitorul lor.
Apocalipsa 1:8 "Eu sunt Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul", zice Domnul Dumnezeu, Cel ce este, Cel ce era şi Cel ce vine, Cel Atotputernic.

Apocalipsa 4:8 Fiecare din aceste patru făpturi vii avea câte şase aripi, şi erau pline cu ochi de jur împrejur şi pe dinăuntru. Zi şi noapte, ziceau fără încetare: "Sfânt, Sfânt, Sfânt, este Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic, care era, care este, care vine!"

Apocalipsa 11:17 şi au zis: "Îţi mulţumim Doamne, Dumnezeule, Atotputernice, care eşti şi care erai şi care vii, că ai pus mâna pe puterea Ta cea mare, şi ai început să împărăţeşti.
Apocalipsa 15:3 Ei cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, şi cântarea Mielului. Şi ziceau: "Mari şi minunate sunt lucrările tale, Doamne Dumnezeule, Atotputernice! Drepte şi adevărate sunt căile Tale, Împărate al Neamurilor!
Apocalipsa 16:7 Şi am auzit altarul zicând: "Da, Doamne Dumnezeule, Atotputernice, adevărate şi drepte sunt judecăţile Tale!"

Apocalipsa 19:6 Şi am auzit, ca un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea:
"Aleluia! Domnul, Dumnezeul nostru Cel Atotputernic, a început să împărăţească.

Apocalipsa 21:22 În cetate n-am văzut nici un Templu; pentru că Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic, ca şi Mielul, sunt Templul ei.