luni, iunie 09, 2008

În ziua când Te-am chemat, m-ai ascultat, m-ai îmbărbătat şi mi-ai întărit sufletul




Psalmul 138

1
Te laud din toată inima, cânt laudele Tale înaintea dumnezeilor.

2
Mă închin în Templul Tău cel sfânt, şi laud Numele Tău, pentru bunătatea şi credincioşia Ta, căci Ţi s-a mărit faima prin împlinirea făgăduinţelor Tale.

3
În ziua când Te-am chemat, m-ai ascultat, m-ai îmbărbătat şi mi-ai întărit sufletul.

4
Toţi împăraţii pământului Te vor lăuda, Doamne, când vor auzi cuvintele gurii Tale;

5
ei vor lăuda căile Domnului, căci mare este slava Domnului!

6
Domnul este înălţat: totuşi vede pe cei smeriţi, şi cunoaşte de departe pe cei îngâmfaţi.

7
Când umblu în mijlocul strâmtorării, Tu mă înviorezi, Îţi întinzi mâna spre mânia vrăjmaşilor mei, şi dreapta Ta mă mântuieşte.

8 Domnul va sfârşi ce a început pentru mine.

Doamne, bunătatea Ta ţine în veci: nu părăsi lucrările mâinilor Tale.





Îmi ridic ochii spre munţi...

















Psalmul 121


1
Îmi ridic ochii spre munţi... De unde-mi va veni ajutorul?


2 Ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile şi pământul.


3 Da, El nu va îngădui să ţi se clatine piciorul;

Cel ce te păzeşte, nu va dormita.


4 Iată că nu dormitează, nici nu doarme Cel ce păzeşte pe Israel.


5 Domnul este Păzitorul tău, Domnul este umbra ta pe mâna ta cea dreaptă.

6 De aceea nu te va bate soarele ziua, nici luna noaptea.



7 Domnul te va păzi de orice rău, îţi va păzi sufletul.


8 Domnul te va păzi la plecare şi la venire, de acum şi până în veac.