sâmbătă, mai 30, 2009

În mâna Ta este tăria şi putereaA Ta este, Doamne, mărirea, puterea şi măreţia, veşnicia şi slava, căci tot ce este în cer şi pe pământ este al Tău; a Ta, Doamne, este domnia, căci Tu Te înalţi ca un stăpân mai presus de orice!
De la Tine vine bogăţia şi slava, Tu stăpâneşti peste tot, în mâna Ta este tăria şi puterea, şi mâna Ta poate să mărească şi să întărească toate lucrurile.1 Cronici 29:11-12

Great is the Lord,
He is holy and just
By his power we trust
In his love
Great is the Lord
He is faithful and true
By his mercy He proves
He is love

Great are You Lord
And worthy of glory
Great are You Lord
And worthy of praise
Great are You Lord
I lift up my voice
I lift up my voice
Great are You Lord
Great are You Lord

1.Veniţi să cântăm cu veselie Domnului, şi să strigăm de bucurie către Stânca mântuirii noastre.
2.Să mergem înaintea Lui cu laude, să facem să răsune cântece în cinstea Lui!
3 Căci Domnul este un Dumnezeu mare, este un Împărat mare mai presus de toţi dumnezeii.
4 El ţine în mână adâncimile pământului, şi vârfurile munţilor sunt ale Lui.
5 A Lui este marea, El a făcut-o, şi mâinile Lui au întocmi uscatul:
6 veniţi să ne închinăm şi să ne smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului, Făcătorului nostru! Psalmul 95